Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNIA PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego gromadzi wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu zajmujących się (w danym roku akademickim) nauczaniem języka angielskiego.

Najważniejsze zadania Pracowni to:

koordynacja i prowadzenie praktycznych zajęć z języka angielskiego na poziomie akademickim,

opracowywanie i aktualizowanie programów nauczania przedmiotów z grupy PNJA; nadzór nad doborem podręczników oraz nad projektowaniem oraz aktualizacją materiałów dydaktycznych,

przeprowadzanie egzaminów z PNJA; koordynacja egzaminów i oceniania prac; zapewnienie odpowiedniego poziomu egzaminów,

doskonalenie jakości zajęć z PNJA poprzez m.in. organizację zebrań, warsztatów i szkoleń,

opieka nad doktorantami uczącymi PNJA w ramach praktyk.

 

Kierownik:
dr hab. Justyna Leśniewska, prof. UJ

p/o Kierownika w roku akademickim 2020/21:
dr Magdalena Bleinert-Coyle

 

Nadzór na egzaminami z PNJA na studiach I stopnia (filologia angielska i filologia angielska z językiem niemieckim): dr Magdalena Bleinert-Coyle

Nadzór nad egzaminami z PNJA na studiach II stopnia: dr Ewa Witalisz

Koordynacja kursów i egzaminów z PNJA na kierunku filologia germańska z językiem angielskim: mgr Anna Kosiarz-Stolarska (od semestru letniego w roku akademickim 2020/21: dr Joanna Szczepańska-Włoch)

Koordynacja praktyk doktoranckich w Pracowni: dr Ewa Kowal

 

Skład Pracowni PNJA w roku akademickim 2020/21:

mgr Leszek Bajkowski

dr Ewa Bandura

dr Magdalena Bleinert-Coyle

dr Małgorzata Cierpisz

mgr Giulia Cirillo

dr hab. Monika Coghen, prof. UJ

mgr Alina Ielisieieva

dr Dobromiła Jagiełła

dr Marcin Jaroszek

dr Marcin Kleban

mgr Magdalena Kłoczowska

mgr Anna Kosiarz-Stolarska

dr Dagmara Kowalewska

dr Ewa Kowalska-Stasiak

dr Andrzej Kurtyka

dr Anna Paluchowska-Messing

Aeddan Shaw, PhD

Ramon Shindler, MSc

mgr Krystyna Strzebońska-Cichorz

dr Jerzy Świątek

mgr Katarzyna Szczepanik

dr Joanna Szczepańska-Włoch

dr Magdalena Trepczyńska

dr Ewa Witalisz

 

Doktoranci:

mgr Katarzyna Biela

mgr Damian Herda

mgr Alicja Lasak

mgr Anna Łozińska

mgr Krystian Piotrowski

mgr Kinga Szperka