Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariaty

Sekretariat ds. finansowych

godziny otwarcia: 10.00 - 14.00 z wyjątkiem poniedziałków
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 9A, pok. 129 (pierwsze piętro)

mgr Alicja Styba, tel. 012 663 4447, e-mail: alicja.styba@uj.edu.pl
 

Sekretariat ds. kadrowych

godziny otwarcia: 10.00 - 14.00 z wyjątkiem poniedziałków
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 9A, pok. 122 (pierwsze piętro)

mgr Kamila Styba, tel. 012 663 4370, e-mail: kamila.styba@uj.edu.pl

mgr Anna Żytka, tel. 012 663 4370, e-mail: anna.zytka@uj.edu.pl – urlop

 
Sekretariat ds. studenckich

kierunki:

filologia angielska – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

filologia angielska z językiem niemieckim – studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

godziny otwarcia: 10.00 - 14.00 z wyjątkiem poniedziałków
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 9A, pok. 127 (pierwsze piętro)

mgr inż. Barbara Cukier, tel. 012 663 4372,  e-mail: barbara.cukier@uj.edu.pl

mgr Karolina Kopacz, tel. 012 663 4371,  e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl

mgr inż. Bogumiła Galos, tel. 012 663 4373, e-mail: bogumila.galos@uj.edu.pl

 

Zakres działalności Sekretariatu:

przyjmowanie podań dotyczących toku studiów  do rozpatrzenia przez Zastępcę Dyrektora Instytutu,

przyjmowanie podań dotyczących wszelkich spraw finansowych do rozpatrzenia  przez Dyrektora Instytutu,

przyjmowanie podań do Państwa Dziekanów Wydziału Filologicznego po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwego Dyrektora Instytutu

wpisy na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

wydawanie zaświadczeń o byciu studentem, do kredytu studenckiego, do ZUS i innych instytucji na żądanie studenta

wydawanie legitymacji studenckich oraz ich duplikatów w razie zagubienia oryginału lub zmiany nazwiska

przedłużanie ważności legitymacji studenckich

nadawanie nowego hasła do USOSweb

informowanie studentów o odwołanych zajęciach dydaktycznych

przyjmowanie dokumentacji koniecznej do złożenia egzaminu licencjackiego i magisterskiego

wydawanie dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia

 

 

W razie wątpliwości i problemów Sekretariat służy pomocą oraz udziela informacji w zakresie spraw studenckich.

Sekretariat ds. pomocy materialnej dla studentów: al. Mickiewicza 9A, p. 317,  http://filg.uj.edu.pl/pomoc-materialna