Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Filologia angielska (FA)

Kierownik kierunku: dr hab. Anna Tereszkiewicz, prof. UJ

Efekty kształcenia na kierunku filologia angielska (studia II stopnia) są dostępne tutaj.

 

Kierunek: Filologia angielska z językiem niemieckim (FAN)

Kierownik kierunku: dr Marcin Jaroszek

Efekty kształcenia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim (studia II stopnia) są dostępne tutaj.


 

Kierunek: Przekład literacki (PL)

Kierownik kierunku: dr hab. Agata Hołobut

Informacje na temat kierunku Przekład literacki można znaleźć tutaj.


 

Kierunek: The European Joint Master’s Programme in English and American Studies (EJMPEAS)

Kierownik kierunku: dr Anna Paluchowska-Messing

Informacje na temat kierunku The European Joint Master’s Programme in English and American Studies można znaleźć tutaj.


 

SPECJALIZACJE NA STUDIACH STACJONARNYCH

(w roku akademickim 2020/2021)


Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Rozpoczynając studia na specjalizacji „Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie” studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat literatury anglojęzycznej; nie tylko brytyjskiej, czy amerykańskiej, lecz także tej pisanej w Kanadzie, Irlandii, RPA, czy Australii. Studenci poznają historię oraz teorię literatury, studiują techniki narracyjne oraz gatunki literackie, analizują teksty oraz je interpretują, dyskutują o tożsamości, historii, pamięci, czy (auto)biografistyce – innymi słowy czytają i piszą o książkach. Specjalizacja „Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie” oferuje 3 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami rozwoju literatury (w ramach wybranego seminarium oraz dzięki bogatej ofercie opcji), by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.

Opiekun specjalizacji w roku akademickim 2020/2021: dr Ewa Kowal

Program specjalizacji LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku filologia angielska jest dostępny tutaj.

Program specjalizacji LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku filologia
 angielska z językiem niemieckim jest dostępny tutaj.

 

Przekładoznawstwo

Rozpoczynając studia na specjalizacji „Przekładoznawstwo” studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu translatoryki. Poznają dzieje i nurty myśli przekładoznawczej, uczą się krytycznego spojrzenia na własne i cudze rozwiązania, a ponadto dyskutują o przekładzie jako zjawisku językowym, kulturowym i artystycznym. Podczas ćwiczeń praktycznych, studenci spotykają się z doświadczonymi nauczycielami i tłumaczami, poznają tajniki przekładu tekstów literackich, humanistycznych i urzędowych. W ramach specjalizacji studenci śledzą również najnowsze metody badań, m. in. komputerowej analizy tekstu (stylometria, text mining) i prowadzą własne badania na obszernych korpusach przekładowych, eksplorując nowe wymiary humanistyki. Specjalizacja „Przekładoznawstwo” oferuje 4 seminaria magisterskie oraz szereg kursów dodatkowych. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań przekładoznawczych, by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej. 

Opiekun specjalizacji w roku akademickim 2020/2021: dr hab. Jan Rybicki

Program specjalizacji PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku filologia angielska jest dostępny tutaj.

Program specjalizacji PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim jest dostępny tutaj.

 

Językoznawstwo angielskie

Rozpoczynając studia na specjalizacji „Językoznawstwo angielskie” studenci mają możliwość zgłębić tajniki teorii języka, rozwinąć swoją wiedzę dotyczącą nie tylko morfologii, składni, semantyki i pragmatyki, lecz także socjolingwistyki, stylistyki, tekstologii i analizy dyskursu. Wybierając tę specjalizację studenci poszerzają m.in. swoją znajomość problematyki kontaktów językowych, komunikacji międzykulturowej, poznają różnorodne odmiany języka angielskiego, a także badają problem wpływu mediów na język oraz komunikację. Studenci poznają techniki analizy języka, dyskursu, gatunków tekstów, analizują oraz interpretują zjawiska językowe. Specjalizacja „Językoznawstwo angielskie” oferuje 2 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań językoznawczych (w ramach wybranego seminarium oraz poprzez bogatą ofertę opcji), by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.

Opiekun specjalizacji w roku akademickim 2020/2021: dr hab. Grzegorz Szpila, prof. UJ

Program specjalizacji JĘZYKOZNAWSTWO ANGIELSKIE na kierunku filologia angielska jest dostępny tutaj.

Program specjalizacji JĘZYKOZNAWSTWO ANGIELSKIE na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim jest dostępny tutaj.

 

Językoznawstwo stosowane

Rozpoczynając studia na specjalizacji „Językoznawstwo stosowane” studenci mają możliwość zgłębić wiedzę pedagogiczną i psychologiczną potrzebną nauczycielowi chcącemu uczyć w sposób nowoczesny i inspirujący, a także rozwinąć umiejętności i sprawności niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela w wielokulturowym i międzynarodowym kontekście nowoczesnej szkoły europejskiej. Specjalizacja „Językoznawstwo stosowane” oferuje 2 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań w językoznawstwie stosowanym, by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.

Opiekun specjalizacji w roku akademickim 2020/2021: dr Marcin Kleban

Program specjalizacji JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE na kierunku filologia angielska jest dostępny tutaj.

Program specjalizacji JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim jest dostępny tutaj.

 

Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w IFA można znaleźć tutaj (pdf).

 

Seminaria magisterskie i opcje

Lista seminariów magisterskich oferowanych w roku akademickim 2020/2021 jest dostępna tutaj (pdf).

Lista opcji oferowanych na studiach magisterskich w roku akademickim 2020/2021 jest dostępna tutaj (pdf).


 

Moduł dydaktyczny

Informacje na temat modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół można znaleźć tutaj.


 

Technical Writing z Motorola Solutions Polska

Studenci studiów magisterskich w IFA UJ mają dostęp do ścieżki prozawodowej współtworzonej z Motorola Solutions Polska.

Oferowany program ma charakter wieloetapowy i w jego skład wchodzą zajęcia dla I roku SM prowadzone w IFA UJ przez pracowników Instytutu oraz zajęcia i warsztaty w laboratoriach komputerowych Motoroli. Najlepsi studenci programu otrzymują na II roku SM oferty płatnych praktyk w Motorola Solutions Polska.

Osoby ze wszystkich specjalizacji na I roku SM zainteresowane udziałem w programie mogą rejestrować się w systemie USOSweb na pierwszy etap ścieżki – kurs Introduction to Technical Writing prowadzony przez dr. Andrzeja Kurtykę.