Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Filologia angielska (FA)

Kierownik kierunku: dr hab. Anna Tereszkiewicz, prof. UJ
 

Efekty uczenia się na kierunku filologia angielska (studia II stopnia) obowiązujące do roku akademickiego 2022/23.

Efekty uczenia się na kierunku filologia angielska (studia II stopnia) obowiązujące od roku akademickiego 2022/23.

 

Kierunek: Filologia angielska z językiem niemieckim (FAN)

Kierownik kierunku: dr Marcin Jaroszek

Efekty uczenia się na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim (studia II stopnia) do roku akademickiego 2021/22.

Efekty uczenia się na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim (studia II stopnia) obowiązujące od roku akademickiego 2022/23.


Program studiów II stopnia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim (studia stacjonarne) obowiązujący od roku akademickiego 2023/24 (plik Word)

 

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH (FA I FAN)


Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
opiekun: Dr Ewa Kowal


Rozpoczynając studia na specjalności Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat literatury anglojęzycznej; nie tylko brytyjskiej, czy amerykańskiej, lecz także tej pisanej w Kanadzie, Irlandii, RPA, czy Australii. Studenci poznają historię oraz teorię literatury, studiują techniki narracyjne oraz gatunki literackie, analizują teksty oraz je interpretują, dyskutują o tożsamości, historii, pamięci, czy (auto)biografistyce – innymi słowy czytają i piszą o książkach. Specjalność Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie oferuje 3 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami rozwoju literatury (w ramach wybranego seminarium oraz dzięki bogatej ofercie opcji), by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.


Program specjalności LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku Filologia angielska obowiązujący od roku akademickiego 2022/23.

Program specjalności LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim obowiązujący do roku akademickiego 2021/22.

Program specjalności LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim obowiązujący od roku akademickiego 2022/23.

Program specjalności LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku Filologia angielska obowiązujący od roku akademickiego 2023/24.
 

 

Przekładoznawstwo
Opiekun: Dr Małgorzata Cierpisz 


Rozpoczynając studia na specjalności Przekładoznawstwo studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu translatoryki. Poznają dzieje i nurty myśli przekładoznawczej, uczą się krytycznego spojrzenia na własne i cudze rozwiązania, a ponadto dyskutują o przekładzie jako zjawisku językowym, kulturowym i artystycznym. Podczas ćwiczeń praktycznych, studenci spotykają się z doświadczonymi nauczycielami i tłumaczami, poznają tajniki przekładu tekstów literackich, humanistycznych i urzędowych. W ramach specjalności studenci śledzą również najnowsze metody badań, m. in. komputerowej analizy tekstu (stylometria, text mining) i prowadzą własne badania na obszernych korpusach przekładowych, eksplorując nowe wymiary humanistyki. Specjalność Przekładoznawstwo oferuje 4 seminaria magisterskie oraz szereg kursów dodatkowych. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań przekładoznawczych, by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej. 

Program specjalności PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku Filologia angielska obowiązujący od roku akademickiego 2022/23.

Program specjalności PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim obowiązujący do roku akademickiego 2021/22.

Program specjalności PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim obowiązujący od roku akademickiego 2022/23.

Program specjalności PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku Filologia angielska obowiązujący od roku akademickiego 2023/24.Lingwistyka
Opiekun: Dr hab. Grzegorz Szpila, prof. UJ


Rozpoczynając studia na specjalności Lingwistyka studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat różnorodnych zagadnień dotyczących języka. Wybierając tę specjalność studenci między innymi poznają odmiany języka angielskiego, dyskutują na temat języków mniejszości, stylów językowych kobiet i mężczyzn, badają problem wpływu mediów na język oraz komunikację, zarówno w kontekście mediów tradycyjnych, jak również elektronicznych, analizują różne przykłady użycia języka w prasie, telewizji, czy w Internecie. Poszerzają również swoją wiedzę na temat kontaktów językowych, zmian i tendencji rozwojowych w języku angielskim, omawiają kwestię języka angielskiego jako języka globalnego i międzynarodowego. Mają także możliwość pogłębienia wiedzy na temat procesu przyswajania języka. Studenci poznają różne techniki analizy języka, dyskursu oraz gatunków tekstów. Specjalność Lingwistyka oferuje 2 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań językoznawczych (w ramach wybranego seminarium oraz poprzez bogatą ofertę opcji), by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.


Program specjalności LINGWISTYKA na kierunku Filologia angielska obowiązujący od roku akademickiego 2022/23.

Program specjalności LINGWISTYKA na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim obowiązujący do roku akademickiego 2021/22.

Program specjalności LINGWISTYKA na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim obowiązujący od roku akademickiego 2022/23.

Program specjalności LINGWISTYKA na kierunku Filologia angielska obowiązujący od roku akademickiego 2023/24.

 

Information on MA seminars offered in the 2023/2024 academic year.Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w IFA (plik pdf).

 

Tutaj znajdziesz ramowe zasady uzyskiwania zaliczeń i przystępowania do egzaminów z PNJA na studiach II stopnia w IFA UJ (kierunki FA i FAN).