Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Filologia angielska (FA)

Kierownik kierunku: dr hab. Anna Tereszkiewicz, prof. UJ

Opiekunowie lat

Rok I – dr hab. Monika Coghen, prof. UJ

Rok II – dr Dobromiłła Jagiełła

Rok III – dr Ewa Witalisz
 

Program studiów I stopnia na kierunku filologia angielska (studia stacjonarne) jest dostępny tutaj (pdf).

Efekty kształcenia na kierunku filologia angielska (studia I stopnia) są dostępne tutaj (pdf).

 

 

Kierunek: Filologia angielska z językiem niemieckim (FAN)

Kierownik kierunku: dr Marcin Jaroszek

Opiekunowie lat

Rok I – mgr Katarzyna Szczepanik

Rok II – dr Dagmara Kowalewska

Rok III – mgr Anna Kosiarz-Stolarska (od semestru letniego 2020/2021: dr Joanna Szczepańska-Włoch)


Program studiów I stopnia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim (studia stacjonarne) jest dostępny tutaj (pdf).

Efekty kształcenia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim (studia I stopnia) są dostępne tutaj (pdf).


 

Seminaria licencjackie i opcje

Lista seminariów licencjackich oferowanych w roku akademickim 2020/2021 jest dostępna tutaj (pdf).

Lista opcji oferowanych na studiach licencjackich w roku akademickim 2020/2021 jest dostępna tutaj (pdf).

 

Kształcenie nauczycielskie (Moduł dydaktyczny)

Informacje na temat modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół można znaleźć tutaj.