Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek: Filologia Angielska (FA)

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program studiów obejmuje kursy z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego (zajęcia m.in. z zakresu pisania, rozumienia tekstu, wymowy), przekładu, literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturoznawstwa, cywilizacji Wielkiej Brytanii i USA, a także językoznawstwa, komunikacji i kultury krajów anglosaskich. Szczegółowe informacje na temat programu znajdziesz w tym pliku -- Program studiów FA SL 23.
 

W tym pliku dostępna jest charakterystyka kierunku Filologia angielska (studia stacjonarne I stopnia).
 

KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA (FA)

W trakcie 3-letnich studiów pierwszego stopnia:

będziecie mogli pogłębić praktyczną znajomość języka angielskiego podczas intensywnych zajęć z mówienia, czytania i pisania, a także poznać zaawansowane słownictwo, gramatykę, wyrażenia idiomatyczne i kolokacje, 

będziecie mogli rozwijać swoje kompetencje językowe podczas kursów opcyjnych,

będziecie mogli wybrać dodatkowe zajęcia z szerokiego wachlarza kursów fakultatywnych, czyli tzw. opcji, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wśród zajęć do wyboru są kursy z zakresu kultury, literatury, językoznawstwa, języka specjalistycznego i zajęcia dodatkowe z praktycznej nauki języka angielskiego,

dowiecie się, jak rozwijał się język angielski, jak wygląda dzisiaj, a także dlaczego jest tak różny od języka polskiego,

zobaczycie, czym jest tłumaczenie i zapoznacie się z różnymi strategiami przekładu zależnymi od rodzajów tekstów,

rozwiniecie swoją świadomość językową, umiejętności analizy i interpretacji tekstów,

poznacie bogaty, fascynujący i zaskakujący świat anglosaski, zgłębicie tajniki kultury angielskiej i amerykańskiej,

poznacie historię literatury angielskiej i amerykańskiej od średniowiecza do XXI wieku,

poznacie historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych,

dowiecie się, czym jest pragmatyka, komunikacja międzykulturowa i tłumaczenie,

nauczycie się skutecznie stosować metody nauczania języków obcych,

zobaczycie, co się dzieje na zajęciach o nazwie „seminarium” i zdobędziecie dyplom licencjata,

będziecie mogli ubiegać się o grant wyjazdowy w ramach programu Erasmus+ do jednego z naszych uniwersytetów partnerskich i odbyć jeden semestr studiów za granicą,

będziecie mogli wziąć udział w działalności Koła Naukowego IFA oraz wystąpić w kolejnych Studenckich Warsztatach Tłumaczeniowych.


 

INFORMACJE O KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA

Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2.

Na stronie rekrutacji UJ dostępne są pozostałe kryteria formalne.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program studiów obejmuje kursy z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego (zajęcia m.in. z zakresu pisania, rozumienia tekstu, wymowy), przekładu, literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturoznawstwa, cywilizacji Wielkiej Brytanii i USA, a także językoznawstwa, komunikacji i kultury krajów anglosaskich. Szczegółowe informacje na temat programu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1 ESKOJ), znajomością wybranego dodatkowego języka obcego (poziom B2 lub wyższy) oraz orientacją w literaturze i kulturze angielskiego obszaru językowego. Ma wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, ma znakomite kompetencje językowe i komunikacyjne, umiejętność tworzenia, analizowania, interpretowania różnorodnych tekstów w języku angielskim, umiejętność tłumaczenia pisemnego i ustnego. Posiada także kompetencje społeczne, umiejętność pracy w grupie, umiejętność organizowania pracy w zespole oraz kierowania dalszym rozwojem swojej kariery.

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w różnorodnych instytucjach, w redakcjach, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, a także w sektorze usługowym i w korporacjach.

Absolwenci mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia np. na kierunku filologia angielska (IFA oferuje następujące specjalizacje: przekładoznawczą, literaturoznawczą i lingwistyczną), a także na innych kierunkach studiów humanistycznych.

W tym pliku dostępna jest charakterystyka kierunku Filologia angielska (studia stacjonarne I stopnia).

 

Kierunek: Filologia Angielska z Językiem Niemieckim (FAN)

W trakcie 3-letnich studiów pierwszego stopnia:

 • będziecie mogli pogłębić praktyczną znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego podczas intensywnych zajęć z mówienia, czytania i pisania, a także poznać zaawansowane słownictwo, gramatykę, wyrażenia idiomatyczne i kolokacje, 
 • będziecie mogli rozwijać swoje kompetencje językowe podczas kursów opcyjnych,
 • dowiecie się, jak rozwijał się język angielski oraz język niemiecki, a także jak te języki wyglądają dzisiaj,
 • zobaczycie, czym jest tłumaczenie i zapoznacie się z różnymi strategiami przekładu zależnymi od rodzajów tekstów,
 • poznacie historię literatury angielskiej i amerykańskiej od średniowiecza do XXI wieku,
 • poznacie historię Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych,
 • poznacie historię i literaturę niemieckojęzycznego obszaru językowego,
 • dowiecie się, czym jest pragmatyka, komunikacja międzykulturowa i tłumaczenie,
 • nauczycie się skutecznie stosować metody nauczania języków obcych,
 • zobaczycie, co się dzieje na zajęciach o nazwie „seminarium” i zdobędziecie dyplom licencjata,
 • będziecie mogli ubiegać się o grant wyjazdowy w ramach programu Erasmus+ do jednego z naszych uniwersytetów partnerskich i odbyć jeden semestr studiów za granicą,
 • będziecie mogli wziąć udział w działalności Koła Naukowego IFA oraz wystąpić w kolejnych Studenckich Warsztatach Tłumaczeniowych.

 INFORMACJE O KIERUNKU FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Do podjęcia studiów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2 oraz języka niemieckiego na poziomie B1.

Na stronie rekrutacji UJ dostępne są pozostałe kryteria formalne.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program studiów obejmuje kursy z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego (zajęcia m.in. z zakresu pisania, rozumienia tekstu, wymowy), praktycznej nauki języka niemieckiego, literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturoznawstwa, cywilizacji Wielkiej Brytanii i USA, a także językoznawstwa, komunikacji i kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat programu.

Absolwent studiów pierwszego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz niemieckiego w mowie i piśmie (poziom C1 ESKOJ) oraz orientacją w literaturze i kulturze angielskiego obszaru językowego. Ma wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, ma znakomite kompetencje językowe i komunikacyjne, umiejętność tworzenia, analizowania, interpretowania różnorodnych tekstów w języku angielskim i niemieckim, umiejętność tłumaczenia pisemnego i ustnego. Posiada także kompetencje społeczne, umiejętność pracy w grupie, umiejętność organizowania pracy w zespole oraz kierowania dalszym rozwojem swojej kariery.

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w różnorodnych instytucjach, w redakcjach, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, a także w sektorze usługowym i w korporacjach.

Absolwenci mają także możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia np. na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim (IFA oferuje następujące specjalizacje: przekładoznawczą, literaturoznawczą i lingwistyczną), a także na innych kierunkach studiów humanistycznych.

W tym pliku dostępna jest charakterystyka kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim (studia I stopnia).

 

Moduł dydaktyczny

Tutaj znaleźć można informacje na temat modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół.