Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koła naukowe przy IFA

Koło Naukowe Anglistów (KNA)

Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/anglisci.uj/

E-mail: kn.anglistow@uj.edu.pl

Deklaracja członkowska

Statut Koła Naukowego Anglistów

Nr ewidencyjny RKN UJ: KN046


 

Zarząd KNA w roku akademickim 2021/2022:

Przewodnicząca: Barbara Meilak (barbara.meilak@student.uj.edu.pl)

Zastępca: Marcin Oświęcimka (marcin.oswiecimka@student.uj.edu.pl)

Sekretarz: Karolina Drabik (k01.drabik@student.uj.edu.pl)

Skarbnik: Paulina Goraj (paulina.goraj@student.uj.edu.pl)

Opiekunowie KNA: dr Michał Choiński (michal.choinski@uj.edu.pl), dr hab. Robert Kusek (robert.kusek@uj.edu.pl)

 

Sekcja Staroangielska (Old English Student Society)

przewodnicząca: Krystyna Strzebońska-Cichorz

oessociety@gmail.com

https://www.facebook.com/oess.uj/

Spotkania co tydzień w poniedziałki o godzinie 19:00 na platformie MS Teams. Więcej informacji na fanpage’u sekcji (link wyżej).

 

Sekcja Teatralna (The IFA Theatre)

przewodnicząca: Karolina Drabik

ifa.theatre@gmail.com

https://www.facebook.com/theIFAtheatre/

Spotkania odbywają się co tydzień we wtorki o godz. 18:30 w budynku przy ul. Ingardena, w sali 40A. Więcej informacji na fanpage’u sekcji (link wyżej).

 

Sekcja Językoznawcza (Linguistics Section)

przewodniczący: Elias Danilewski

elias.danilewski@student.uj.edu.pl

https://www.facebook.com/linguisticsKNA/

Spotkania odbywają się co tydzień w poniedziałki na platformie MS Teams o 19.45. Więcej informacji na fanpage’u sekcji (link wyżej.

 

Sekcja Queer and Gender Studies (Queer and Gender Studies Section)

osoby przewodniczące: Corin Wardzich i Anna Klimek

c.wardzich@student.uj.edu.pl / annaa.klimek@student.uj.edu.pl

https://www.facebook.com/queerkna/

Spotkania odbywają się co drugi tydzień w środy w godzinach 18:30-20:00 w sali 40a przy ul. Ingardena 3 - więcej informacji na fanpage’u (link wyżej).

 

Sekcja Literacka (Book Club)

przewodnicząca: Barbara Meilak

barbara.meilak@student.uj.edu.pl

https://www.facebook.com/KNA-Book-Club-111995016885921/

Spotkania raz w miesiącu w poniedziałki o godz. 20:00 w kawiarni ,,Nić” przy ulicy Sławkowskiej 28. Więcej informacji na fanpage’u sekcji (link wyżej)


 

Każda studentka i każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą dołączyć do społeczności KNA w dowolnym momencie roku akademickiego. Oznacza to, że zaproszeni są nie tylko studentki i studenci z Instytutu Filologii Angielskiej, ale także osoby uczące się na innych kierunkach. Aby dołączyć do grona KNA należy podpisać deklarację członkowską.

W razie pytań można kontaktować się z nami przez stronę KNA na Facebooku lub mailowo: kn.anglistow@uj.edu.pl


 

Koło Naukowe Anglistów (KNA) przy Instytucie Filologii Angielskiej UJ zostało założone w 1928 r. i może pochwalić się wieloletnią tradycją propagowania działalności naukowej wśród studentek i studentów IFA.

Celem Koła jest zrzeszanie studentek i studentów oraz nauczycielek i nauczycieli akademickich zainteresowanych rozwijaniem i wykorzystywaniem swojej wiedzy w działalności naukowej, studenckiej i popularyzatorskiej. Oprócz regularnej działalności poszczególnych sekcji, KNA reprezentuje Instytut na zewnątrz, np. podczas Dni Otwartych UJ i Festiwalu Nauki, oraz organizuje przedsięwzięcia integracyjne, takie jak Wigilia Anglistów. Wśród członkiń i członków Koła znajdują się osoby czynnie działające w ruchu naukowym, uczestniczki i uczestnicy oraz organizatorki i organizatorzy konferencji studenckich o zasięgu ogólnopolskim, a także stypendystki i stypendyści Rektora UJ.

Ubiegłe lata obfitowały w przedsięwzięcia Koła Naukowego Anglistów. Odbyło się już trzynaście edycji corocznych Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych, które zyskały renomę forum wymiany myśli między doświadczonymi przekładoznawczyniami/przekładoznawcami i początkującymi translatolożkami/translatologami.

Wysiłkiem członkiń i członków Koła, przy współpracy z kadrą naukową UJ, wydano również trzy tomy materiałów pokonferencyjnych: Wkład w przekład (2013), Wkład w przekład 2 (2014) i Wkład w przekład 3 (2015) – dostępne w wersjach pełnotekstowych (pdf) poprzez Repozytorium UJ.

Wiosną 2013 r. odbył się cykl prelekcji o zapożyczeniach językowych pt. Bez pożyczek ani rusz(?), wygłoszonych przez językoznawczynie i językoznawców specjalizujących się w badaniach nad wpływem języka angielskiego na język polski.

Członkinie i członkowie Koła znaleźli się wśród współorganizatorów międzynarodowej konferencji anglistycznej April Conference Thirteen, która odbyła się w kwietniu 2014 r., oraz April Conference Fourteen w kwietniu 2017 r. Pracowali przy koordynowaniu paneli tematycznych, zaś niektórzy wygłosili referaty. Ponadto, w dniach 30-31 maja 2014 r. odbyła się konferencja studencka Between Past & Present, zorganizowana przez Sekcję Staroangielską. Dla wielu studentek i studentów niższych lat była ona okazją do debiutu w roli prelegentek/prelegentów; poprzedziły ją warsztaty oswajające początkujących z przygotowaniem wystąpienia i środowiskiem konferencyjnym. KNA zdążyło także zaistnieć w przestrzeni medialnej – w marcu 2014 r. udzieliliśmy rozgłośni studenckiej Radiofonia wywiadu o sekcji Creative Writing.

Sekcja Creative Writing, działająca w KNA przez kilka ostatnich lat i niestety aktualnie nieaktywna, powstała jako przestrzeń dla wzajemnego wsparcia i dzielenia się własną twórczością literacką przez miłośniczki i miłośników pisania. Owocem działalności Creative Writing jest tom opowiadań Obsessions. A Short Story Anthology (2015) wraz z esejem omawiającym ten gatunek.

W 2017 r. Sekcja Staroangielska dokonała reaktywacji Old English Student Conference, organizując jej piątą edycję pod hasłem Warriors and Wanderers – the Anglo-Saxons across Time. W konferencji wzięli udział studenci i eksperci z 7 uniwersytetów z Polski i zagranicy. W następnych latach zostały zorganizowane kolejne odsłony OESC, tym razem zatytułowane Tellers and their Tales (2018) oraz Dragons over Northumbria (2019).

Koło Naukowe Anglistów to jednak przede wszystkim regularne spotkania sekcji tematycznych, w których wziąć udział może każdy student i każda studentka UJ. Członkinie i członkowie Sekcji Teatralnej, działającej w naszym Kole, zajmują się pisaniem, reżyserowaniem oraz występowaniem w świątecznych sztukach, jak również organizacją instytutowego Dnia św. Patryka.

Najdłużej działającą sekcją Koła jest Sekcja Staroangielska, która podczas spotkań zgłębia meandry literatury i języka staroangielskiego.

Miłośniczki i miłośnicy językoznawstwa mogą odnaleźć się w Sekcji Językoznawczej, która zajmuje się rozwijaniem zainteresowania lingwistyką i związanych z tą dziedziną umiejętności. Członkinie i członkowie organizują również spotkania z językoznawcami z IFA UJ.

Z pasji do przekazywania wiedzy, w 2017 r. powstała Sekcja Dydaktyczna. Skupia ona osoby zainteresowane nauczaniem, które chcą uczyć się i inspirować przez poznawanie różnych metod dydaktycznych i wychowawczych. Sekcja czynnie działa, czego dowodem są liczne warsztaty językowe i kulturalne dla dzieci, wizyty w szkołach w celu obserwacji lekcji oraz organizacja wykładu dr. Roberta Simsa Bringing 21st Century Principles to Schools.

W roku akademickim 2018/2019 rozpoczęła działalność Sekcja Queer i Gender, która zajmuje się zastosowaniem instrumentów wypracowanych przez badania genderowe i queerowe w obszarach związanych z anglistyką (głównie literaturze i językoznawstwie), a także dyskusjami na inne naukowe tematy związane ze społecznością LGBTQ+.

Najmłodszą inicjatywą Koła jest natomiast Sekcja Literacka, który działa od roku akademickiego 2019/2020. Comiesięczne spotkania tej grupy obfitują w ciekawe dyskusje na temat literatury.