Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Wytyczne IFA dotyczące zdalnego kształcenia w semestrze letnim w roku akad. 2020/2021

Zarządzenie nr 4 Rektora UJ z 13 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akad. 2020/2021

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 11 stycznia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Polityka bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 – sprawy dydaktyczne (załącznik do komunikatu nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 5 października 2020 r.)

Zasady korzystania z pomieszczeń UJ w związku z pandemią COVID-19 (komunikat nr 24 Kanclerza UJ z 30 września 2020 r.)

Wytyczne WF dotyczące zdalnego kształcenia w semestrze zimowym w roku akad. 2020/2021

Wytyczne IFA dotyczące zdalnego kształcenia w semestrze zimowym w roku akad. 2020/2021

 

KONSTYTUCJA DLA NAUKI

Konstytucja dla nauki https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-ustawe

Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw - USTAWA z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy

 

 

OKRESOWA OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UJ

Zarządzenie nr 1 Rektora UJ z 4 stycznia 2021 r. w sprawie okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik

 

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 stycznia 2019 r.)

 

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z przypisaną liczbą punktów (załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 stycznia 2019 r.


Instrukcja wprowadzania danych do bazy bibliografii pracowników w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
   
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
   
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Obsługa przejazdów w podróżach zagranicznych

Aktualny przetarg na bilety na wyjazdy zagraniczne. w UJ -to: Komunikat nr 5 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2016 roku w sprawie obsługi przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów oraz gości i zleceniobiorców Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejmującej w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych (zawsze najbardziej aktualne dane znajdują się na stronie DWM UJ):

W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych) na obsługę przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów, doktorantów oraz gości i zleceniobiorców Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum), obejmującą w szczególności rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych (linie regularne i tanie), kolejowych i autokarowych, w dniu 18 stycznia 2016 roku zawarto umowę nr CRZP/UJ/70/2015 na okres 2 lat z:

KONSORCJUM Firm:

 • WHYNOTTRAVEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn (Lider Konsorcjum),

oraz

 • WHY NOT FLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn.


Nadal też obowiązuje zasada  złożenia podpisanych wniosków wyjazdowych do DWM min. 10 dni przed wyjazdem ( najbezpieczniej- 14 dni).

Ważny jest również  kontakt z pracownikami biura DWM przed wyjazdem- w celu ustalenia sposobu rozliczania środków i dokumentów koniecznych do dostarczenia po powrocie z podróży.

Ogłaszanie dyżurów i publikowanie materiałów na stronie internetowej IFA

Zasady ogłaszania dyżurów przez Pracowników i Doktorantów IFA oraz publikowania materiałów na stronach internetowychy IFA dostępne są  tutaj po zalogowaniu się w Portalu.

Jak zwiększyć liczbę cytowań - poradnik

Emanuel Kulczycki: Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hir­scha. Porad­nik dla począt­ku­ją­cych.

Zobacz więcej na blogu warsztat badacza

Wyjazdy służbowe zagraniczne i krajowe

 1. Polecenie wyjazdu służbowego
   
 2. Pismo okólne Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 25.08. 2015 r. w sprawie wzoru wniosku wyjazdowego
   
 3. Wniosek wyjazdowy
   
 4. Rozporządzenie w sprawie diet wyjazdowych
   
 5. Komunikat nr 27 w sprawie kosztów leczenia