Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Monika Kusiak-Pisowacka, prof. UJ

Dr hab. Monika Kusiak-Pisowacka, prof. UJ

Wykształcenie filologiczne zdobyła w IFA na Uniwersytecie Jagiellońskim; stypendystka British Council i Uniwersytetu w Lancaster, w Wielkiej Brytanii. Praca doktorska The effect of metacognitive strategy training on reading comprehension and metacognitive knowledge obroniona na UJ w 2000 r. Stopień doktora habilitowanego otrzymała w 2013 r. na podstawie rozprawy Reading comprehension in Polsih and English. Evidence from an introspective study opublikowanej w WUJ. Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego IFA UJ. Jej zainteresowania naukowe obejmują psycholingwistyczne aspekty nauczania i uczenia się języków obcych, zwłaszcza te dotyczące wpływu języka rodzimego na uczenie się języka obcego oraz na procesy czytania. W badaniach zastanawia się także nad czynnikami kształtującymi proces stawania się nauczycielem. Autorka publikacji naukowych oraz skryptów dla studentów filologii, m.in. The teaching practice handbook, współautorka podręczników do nauki języka angielskiego do gimnazjum Boomerang (WSZ PWN).

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli języków obcych, opracowuje opinie dydaktyczno-merytoryczne podręczników do nauki języka angielskiego jako rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji i Nauki. W IFA UJ prowadzi seminaria magisterskie, wykłady i ćwiczenia z Second Language Acquisition.

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, PASE oraz International Association for the Educational Role of Language. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Educational Role of Language Journal.

Wybrane publikacje:


1. Kusiak, M. 2001. The effect of metacognitive strategy training on reading comprehension and metacognitive knowledge. W: EUROSLA Yearbook, Vol.1. Annual   Conference of the European Second Language Association. S. Foster-Cohen & A. Niżegorodcew (red.). John Benjamins Publishing Company str. 255-274.

2. Kusiak, M. 2003. Trening użycia strategii czytania w języku angielskim. Neofilolog 22:19-25.

3. Newbury, P., K. Newbury i M.Kusiak. 2003. Boomerang pre-intermediate. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN.

4. Newbury, P., K. Newbury i M.Kusiak. 2004. Boomerang Intermediate. Podręcznik dla gimnazjum. Wydawnictwo Szkolne PWN.

5. Kusiak, M. 2004. Problem integracji w organizowaniu praktyk pedagogicznych. Neofilolog 25.

6. Kusiak, M. 2006. Testowanie sprawności czytania: między teorią a praktyka. Neofilolog 28. 53-60

7. Kusiak, M. 2009. The dialogic nature of the think aloud study investigating reading. W: Dialogue in foreign language education. M. Kusiak (red.) Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. str. 87-95.

8. Kusiak, M. 2009. Rola gramatyki tekstu w badaniu procesu czytania w języku obcym i rodzimym. W: Język, poznanie, zachowanie. Perspektywy i wyzwania w studiach nad przyswajaniem języka obcego. J. Nijakowska (red.) Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego.  

9. Kusiak, M. 2011. Teaching practice tasks. Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego.

10. Kusiak, M. 2013. Reading comprehension in Polish and English: Evidence from an introspective study. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

11. Kusiak-Pisowacka, M. 2016. Mental model theories in reading research and instruction. W: Working with text and around text in foreign language environments, Second language learning and teaching. H. Chodkiewicz et al. (red.) Switzerland, Springer International Publishing. 25-37.

12. Kusiak-Pisowacka, M. 2017. W kierunku dwujęzyczności w edukacji wczesnoszkolnej – problemy nauczania czytania w języku obcym na przykładzie języka angielskiego/Towards bilingualism in primary school education – problems in teaching reading in English as a foreign language. Problemy Wczesnej Edukacji / Issues in Early Education. 36 (1): 42-53; DOI: 10.5604/01.3001.0010.1997; ark. 0.9

13. Kusiak-Pisowacka, M. 2018. Intercultural Communicative Competence as a focus of Applied Linguistics research in Poland. Symposia Melitensia. 14: 307-318. ark. 0.62

14. Kusiak-Pisowacka, M. 2018. Developing intercultural competence in an academic foreign language classroom. Beyond Philology 15(1): 134-154. ark. 1.02

15. Daszkiewicz, M., R. Wenzel i Kusiak-Pisowacka, M. 2018. Educational Role of Language Skills. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.