Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego

Członkowie Zakładu prowadzą badania związane z psycholingwistycznymi aspektami uczenia się języka oraz problematyką przyswajania języka rodzimego i obcego. Prowadzone badania obejmują następujące tematy:

zagadnienia leksykalne w przyswajaniu języka obcego,

dwujęzyczność dzieci,

rozumienie tekstów pisanych w języku rodzimym i obcym,

komunikacja w języku angielskim wspomagana przez narzędzia cyfrowe oraz zagadnienia dotyczące nauczania języka we współpracy na odległość,

specyficzne problemy uczących się w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności pisania tekstów akademickich w języku angielskim,

analiza rozwoju językowego osób uczących się języka angielskiego jako obcego (rozwój sprawności pisania w języku obcym, transfer językowy, analiza błędów językowych, ocena rozwoju leksykalnego),

kognitywna analiza zjawisk kulturowych, przekonań czy teorii potocznych, np. obraz nauczyciela języka angielskiego w wypowiedziach studentów, 

rozwijanie umiejętności krytycznych w edukacji językowej, w szczególności krytycznego czytania oraz krytycznej świadomości kulturowej.

 

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Monika Kusiak-Pisowacka, prof. UJ
e-mail: monika.kusiak@uj.edu.pl

 

Adiunkci dydaktyczni

dr Ewa Kowalska-Stasiak
e-mail: ewa.kowalska-stasiak@uj.edu.pl

dr Dagmara Kowalewska

e-mail: daga.kowalewska@uj.edu.pl

 

Starsi wykładowcy

dr Ewa Bandura
e-mail: ewa.bandura@uj.edu.pl

mgr Magdalena Kłoczowska
e-mail: magdalena.kloczowska@uj.edu.pl

mgr Anna Kosiarz-Stolarska
e-mail: anna.kosiarz-stolarska@uj.edu.pl