Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ

Dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ

Jest absolwentem filologii angielskiej (1988) oraz filozofii (1990) na UJ. W 1996 r. uzyskał doktorat z filozofii („Liberalne teorie sprawiedliwości"). Od lat 80. współpracował z Wydawnictwem ZNAK, dla którego przełożył kilkanaście książek. Od 1996 r. pracuje w IFA, gdzie zajmuje się przekładem, teorią języka i wykłada filozofię. W 2010 uzyskał habilitację z językoznawstwa.

 

 

 


Wybrane publikacje

Książki

Znaczenie ucieleśnione. Propozycje kręgu Lakoffa, Universitas, Kraków 2005.

Metafora pojęciowa a tradycja, Universitas, Kraków 2006.

Prepositional network models. A hermeneutical case study, WUJ, Kraków 2009.

 

Artykuły

1. 'Is blending more powerful than equivalence?', Perspectives. Studies in Translatology (Copenhagen), 2003, 11:4, 315-318.

2. 'Second thoughts on equivalence', Perspectives, 2005, 13:2, 151-153.

3. 'Tłumaczenie jako mediacja', Przekładaniec, 2005:2, 242-245.

4. 'The death of metaphor', Studia Linguistica UJ, 2006, 117-121.

5. 'A note on iconicity and motivation of expression', Research in Language, 2007, 205-212.

6. 'Metaphor and the unconscious', w: Cognition in Language (red.) W. Chłopicki, A. Pawelec, A. Pokojska, Tertium: Kraków 2007, 210-223.

7. 'Mentalizm w badaniach nad językiem', Metodologie Językoznawstwa II (red.) P. Stalmaszczyk, Lexis: Kraków 2008, 105-119.

8. 'Metaphor in the philosophical discourse', w: In Search of (Non)Sense (red.) E. Chrzanowska-Kluczewska, G. Szpila, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne 2009, 58-65.

9. 'The Romantic theory of language and metaphor', w: Charles Taylor's Vision of Modernity. Reconstructions and Interpretations (red.) C. Garbowski, J. Hudzik, J. Kłos, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne 2009, 194-204.

10. ‘CMT and the <work> of metaphor’, Cognitive Semiotics 5 (1-2), 2009, 153-178.

11. (razem z Magdaleną Sitarz) ‘Ostatni Żyd w Europie. Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie J. Kacenelsona’, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im Edyty Stein 12, 2014, 203-220.

 

Wybrane przekłady

I. Murdoch, Prymat dobra, Znak 1996

W.K.C. Guthrie, Filozofowie greccy, Znak 1996.

C. Taylor, Etyka autentyczności, Znak 1996.

R. Silvers (ed.), Ukryte teorie nauki, Znak 1996.

N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda, Znak 1997.

W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Znak 1998; wyd. poszerzone: Aletheia 2009

N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos, Znak 2002.

E. Singer Kreitman, Taniec demonów, Fame Art. 2019