Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia

Członkowie Zakładu prowadzą badania dotyczące gramatyki kognitywnej, pragmatyki (w szczególności teorii relewancji), komunikacji językowej, wizualnej i międzykulturowej, teorii humoru, humanistyki cyfrowej, jak również teorii tłumaczenia, w tym tłumaczenia literackiego i specjalistycznego, a także krytyki przekładu. Większość z nich to także czynni tłumacze o dużym dorobku przekładowym, obejmującym dzieła noblistów i poezję, eseje i literaturę dla dzieci, teksty akademickie i specjalistyczne. Członkowie Zakładu organizują cykliczne konferencje krajowe i międzynarodowe (Język Trzeciego Tysiąclecia, Relevance Round Table), redagują czasopisma polskie i zagraniczne (Przekładaniec, European Journal of Humour Research, Półrocznik Językoznawczy Tertium), zasiadają w radach stowarzyszeń naukowych (International Society for Humour Studies, Krakowskie Towarzystwo Tertium).

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ
e-mail: andrzej.pawelec@uj.edu.pl


Profesorowie uczelni

dr hab. Władysław Chłopicki, prof. UJ
e-mail: w.chlopicki@uj.edu.pl

dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ
e-mail: agata.holobut@uj.edu.pl

dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ
e-mail: maria.jodlowiec@uj.edu.pl

dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ
e-mail: jan.rybicki@uj.edu.pl


Adiunkci dydaktyczni

dr Marta Kapera
e-mail: marta.kapera@uj.edu.pl

dr Jerzy Świątek
email: jerzy.swiatek@uj.edu.pl

dr Małgorzata Cierpisz
e-mail: m.cierpisz@uj.edu.pl

dr Andrzej Kurtyka
e-mail: andrzej.kurtyka@uj.edu.pl


Adiunkci

dr Agnieszka Fluda-Krokos 
e-mail: agnieszka.fluda-krokos@uj.edu.pl

 

Asystenci

mgr Karolina Rybicka-Tomala
e-mail: k.rybicka-tomala@uj.edu.pl


Doktoranci

mgr Jakub Antosz-Rekucki
mgr Alisa Anastasija Kavetska
mgr Szymon Pindur
mgr Dominika Werońska
mgr Piotr Wesołowski

mgr Natalia Wójcik