Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Andrzej Kurtyka

Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej UJ, zatrudniony pierwotnie w Zakładzie Metodyki Nauczania Języka Angielskiego, od 2006 roku w Zakładzie Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia. Jego zainteresowania naukowe ewoluowały od eklektyzmu i zastosowaniu metod alternatywnych w nauczaniu języków obcych ku komunikacji międzykulturowej w biznesie, pragmatyce językoznawczej, analizie dyskursu i przekładowi. Obecnie zajmuje się również komunikacją pisemną w kontekście technologii i prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji międzykulturowej i technical writing. Jako tłumacz przekłada głównie teksty specjalistyczne z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Jest autorem kilku podręczników do nauki języka angielskiego dla maturzystów. Brał udział w kilku międzynarodowych projektach dydaktyczno-naukowych, był m.in. ekspertem krajowym w projekcie LACE (Languages and Cultures in Europe, 2006-2007). W Instytucie Filologii Angielskiej pełni także funkcję koordynatora programu Erasmus+, sekretarza komitetu okręgowego Olimpiady Języka Angielskiego oraz koordynuje współpracę z firmą Motorola Solutions Polska.

 

Wybrane publikacje

 

(2019) I complain, therefore I am: on indirect complaints in Polish. Journal of Pragmatics, 153, 34-45.

(2007) On Technical Writing in Translation Training. [w:] Chłopicki, W., Pawelec, A. i Pokojska, A. (red.) Cognition in Language: Volume in Honour of Professor Elżbieta Tabakowska.

Kraków: Tertium, 660-668.

(2007) From language to culture: on the intercultural dimension of foreign language learning and teaching. [w:] Pearson-Evans, A. i Leahy, A. (red.) Intercultural Spaces: Language, Culture, Identity. New York/Berlin: Peter Lang.

(2006) Principled Eclecticism in the Post-Methods Era, [w:] Leśniewska, J i Witalisz, E. Language and Identity. English and American Studies in the Age of Globalization. Volume 2: Language and Culture. Kraków: Jagiellonian University Press, 128-139.

(2005) Rozwijanie kompetencji międzykulturowej nauczycieli języków obcych. [w:] Mackiewicz, M. (red.) Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja międzykulturowa. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, str. 83-95.

(2001) Teaching English Phrasal Verbs: A Cognitive Approach, w: Pütz, M., Niemeier, S. i Dirven, R. (red.) 2001. Applied Cognitive Linguistics II: Language Pedagogy. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 29-54.

(2000) Intercultural Communication and ELT Textbooks, w: Mańczak-Wohlfeld, E. (red.) Tradition and Postmodernity: English and American Studies and the Challenge of the Future. Kraków April 7-9, 1999. Kraków: Jagiellonian University Press, 91-98.

 

Podręczniki

(2007) Język angielski. Matura Companion. Wydanie nowe. Poziom podstawowy (Rozdział: Egzamin ustny.) Kraków: Wydawnictwo Egis/Express Publishing. (główny autor)

(2007) Język angielski. Matura Companion. Wydanie nowe. Poziom rozszerzony (Rozdział: Egzamin ustny.) Kraków: Wydawnictwo Egis/Express Publishing. (główny autor)

(2006) Prove Your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim. Kraków: Wydawnictwo Egis.

(2005) Język angielski. Matura Companion. Egzamin ustny. Kraków: Wydawnictwo Egis/Express Publishing. (główny autor)