Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Zygmunt Mazur

Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Alliance College, Cambridge Springs, Pensylwania, USA. Przebywał również na stypendium na Uniwersytecie Harvarda. Pracę doktorską i rozprawę habilitacyjną obronił na Wydziale Filologicznym UJ. Zawodowo związany głównie z IFA UJ, ale pracował również na Uniwersytecie w Bordeaux we Francji, oraz na dwóch amerykańskich uniwersytetach: Troy University w Alabamie oraz University of Northern Iowa. Wygłaszał wykłady gościnne na wielu uniwersytetach europejskich (m.in. w Exeter, Londynie, St. Andrews, Kolonii, Padwie, Rzymie, Salzburgu, Genewie, Zurychu, Lozannie) oraz kilku amerykańskich (m.in. na Middle Tennessee State University oraz University of California, Santa Cruz).
 
Badania naukowe prof. Zygmunta Mazura dotyczą głównie historii literatury amerykańskiej, zwłaszcza powieści amerykańskiej drugiej połowy XX wieku oraz nurtu ekologicznego we współczesnej poezji amerykańskiej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. książek The Representation of History in Post-War American Fiction (Universitas, 2001), oraz From Myth to Ecology: The Poetry of W. S. Merwin (WUJ, 2018). Współredagował kilkanaście tomów zbiorowych. Jest redaktorem popularnej antologii literatury amerykańskiej The College Anthology of American Literature, oraz współredaktorem The College Anthology of English Literature.
 
W IFA wykłada historię literatury amerykańskiej i historię USA, oraz prowadzi seminaria magisterskie. Kieruje Zakładem Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej. Jest również profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.