Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej

Członkowie Zakładu prowadzą studia nad literaturą amerykańską. Ich zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących tematów:

powieść amerykańska drugiej połowy dwudziestego wieku,

literatura amerykańskiego Południa,

retoryka kaznodziejska okresu Wielkiego Przebudzenia,

literatura science fiction,

utopia i dystopia w literaturze,

literatura transgresywna oraz literatura pokolenia beatu,

nurt ekologiczny we współczesnej poezji amerykańskiej,

recepcja literatury amerykańskiej na gruncie kultury polskiej.

 

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Zygmunt Mazur
e-mail: zygmunt.mazur@uj.edu.pl

 

Profesorowie uczelni

dr hab. Michał Choiński
e-mail: michal.choinski@uj.edu.pl

 

Adiunkci

dr Katarzyna Hauzer
e-mail: k.hauzer@.uj.edu.pl

dr Michał Palmowski
e-mail: michal.palmowski@uj.edu.pl

 

Doktoranci

mgr Anton Belenetskyi

mgr Anna Białkowska

mgr Anna Łozińska

mgr Anna Maria Rój

mgr Magdalena Wąsowicz