Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej

Członkowie Zakładu prowadzą studia nad historią literatury amerykańskiej. Ich zainteresowania badawcze koncentrują się wokół następujących tematów:

- powieść amerykańska drugiej połowy dwudziestego wieku,

- literatura amerykańskiego Południa,

- kontrnarracje w literaturze,

- literatura science fiction,

- utopia i dystopia w literaturze,

- literatura transgresywna oraz literatura pokolenia beatu,

- nurt ekologiczny we współczesnej poezji amerykańskiej,

- recepcja literatury amerykańskiej na gruncie kultury polskiej,

- creative writing.

Przy Zakładzie działa międzynarodowa grupa badawcza „Memory and Trauma in American Studies” finansowana ze środków grantu Inicjatywy Doskonałości (U1U/P01/NO/03.13). Celem grupy jest badanie zależności między współczesną literaturą amerykańską a historią przemian społecznych i historycznych, zwłaszcza w kontekście rasowym oraz gender studies. W skład grupy wchodzą: Rebeca Hains (Salem State University, USA), Joanna Davis-McElligat (University of North Texas, USA),Frédérique Spill (Université de Picardie Jules Verne, France), Solveig Dunkel (Université de Picardie Jules Verne, France), Beata Piątek (Jagiellonian University, Poland), Dennis Mischke (Freie Universität, Germany) oraz koordynator grupy Michał Choiński (Jagiellonian University, Poland).

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Michał Choiński, prof. UJ
e-mail: michal.choinski@uj.edu.pl

 

Profesorowie tytularni

Prof. dr hab. Zygmunt Mazur
e-mail: zygmunt.mazur@uj.edu.pl

 

 

Adiunkci

Katarzyna Hauzer
e-mail: k.hauzer@.uj.edu.pl

dr Michał Palmowski
e-mail: michal.palmowski@uj.edu.pl

 

Asystenci

mgr Michael Doherty
e-mail: michael.doherty@uj.edu.pl

 

dr Izabela Ilowska
e-mail: izabela.ilowska@uj.edu.pl

 

mgr Christopher Thornton
e-mail: christopher.thornton@uj.edu.pl

 

Doktoranci

mgr Anton Belenetskyi

mgr Marcelina Noworyta