Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Robert Kusek, prof. UJ

Dr hab. Robert Kusek, prof. UJ

Profesor UJ w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej (2005) oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (2006). W 2011 r. obronił na Wydziale Filologicznym UJ pracę doktorską poświęconą powieści biograficznej, a w 2018 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego „Pamiętnik pisarza jako gatunek literatury dokumentu osobistego (życiopisania) w kontekście zwrotu auto/biograficznego we współczesnym pisarstwie angielskojęzycznym”.

Jest laureatem wielu nagród i stypendiów, m.in. Rektora UJ, Dziekana Wydziału Filologicznego UJ, Corbridge Trust Fellowship oraz SUISS Fellowship. Studiował i prowadził badania na University of East Anglia, University of Exeter, University of Edinburgh, University of Texas w Austin, Università degli studi di Trieste oraz University of Cambridge.

Jako dziennikarz przez wiele lat współpracował z Polskim Radiem S.A. W latach 2007–2019 związany zawodowo z Instytutem Dziedzictwa Europejskiego Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, gdzie pełni m.in. funkcję koordynatora Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh.

Jego zainteresowania badawcze obejmują gatunki „życiopisania", współczesną powieść angielskojęzyczną, komparatystykę literacką (zwłaszcza związki pomiędzy Europą Środkową a Południową Afryką), dziedzictwo kulturowe, poetykę pamięci i utraty, sztuki wizualne oraz queer. Uczestniczył w licznych międzynarodowych konferencjach, a także opublikował wiele artykułów, raportów, sprawozdań oraz analiz. Był współautorem i realizatorem kilku projektów naukowych i edukacyjnych. Jest autorem dwóch monografii oraz ponad 60 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i tomach zbiorowych; współredaktorem 14 tomów zbiorowych oraz autorem blisko 50 artykułów, raportów, sprawozdań, analiz i wywiadów.

Jego najnowsze badania skupiają się na XXI-wiecznej autofikcji, nowym przyrodopisarstwie oraz queerowym dziedzictwie. Przygotowuje także monografię poświęconą twórczości Alana Hollinghursta.


 

Wybrane publikacje z lat 2017–2020:

Robert Kusek, Curing Oneself of One’s (Father)Land: Nosto/Patriography in The Return: Fathers, Sons, and the Land in Between by Hisham Matar, [w:] „Journal of Global Postcolonial Studies”, New Series Vol. 8/2/2020, s. 210–228.

Robert Kusek, Biographical Fantasia on Screen: Derek Jarman’s Wittgenstein, Karol Radziszewski’s MS 101, and the Strategy of Détournement, [w:] A Companion to the Biopic, red. Deborah Cartmell, Hila Shachar, Wiley Blackwell, Chichister 2020, s. 283–296.

Robert Kusek, Przypadkowy turysta? John Maxwell Coetzee w Europe Środkowej, [w:] „Śląskie Studia Polonistyczne”, Vol. 1(15)/2020, s. 1–16.

Robert Kusek, Wojciech Szymański, Olga Tokarczuk, I Believe in the Novel. Olga Tokarczuk Interviewed by Robert Kusek and Wojciech Szymański, [w:] Conversations with Biographical Novelists: Truthful Fictions across the Globe, red. M. Lackey, Bloomsbury, New York – London 2019, s. 235–246.

Robert Kusek, Jacek Purchla (red.), Heritage and Society, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2019.

Robert Kusek, Beata Piątek, Wojciech Szymański (red.), Aftermath: The Fall and the Rise after the Event, Jagiellonian University Press, Kraków 2019.

Robert Kusek, Po. Kontury Rachel Cusk i koniec autobiografii, [w:] Powieść brytyjska w XXI wieku. Szkice, red. Ewa Kowal, Bożena Kucała, Robert Kusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 177–190.

Robert Kusek, Wojciech Szymański, Jądro dziwności. Queer Britannia w The Sparsholt Affair Alana Hollinghursta, [w:] Powieść brytyjska w XXI wieku. Szkice, red. Ewa Kowal, Bożena Kucała, Robert Kusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 221–239.

Robert Kusek, Wojciech Szymański, „Neither Here Nor There”: Ali Smith and the Nachleben of Aby Warburg, [w:] „Hungarian Journal of English and American Studies”, Vol. XXIII(2)/2017, s. 263–284.

Robert Kusek, Blue Is (Not) the Warmest Colour: Contradictions of Grieving in Joan Didion’s Blue Nights, [w:] „Brno Studies in English”, Vol. 43(1)/2017, s. 171–183.

Robert Kusek, Through the Looking Glass: Writers’ Memoirs at the Turn of the 21st Century, Jagiellonian University Press, Kraków 2017.