Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej

Członkowie Zakładu prowadzą studia nad literaturą i kulturą anglojęzyczną, zwłaszcza brytyjską i irlandzką, w XX i XXI wieku, także w ujęciu komparatystycznym. W 2016 r. Zakład zainicjował powstanie nowej serii wydawniczej Topografie (po)nowoczesności. Studia nad literaturą anglojęzyczną XX i XXI wieku / Topographies of (Post)modernity. Studies in 20th and 21st Century Literature in English. Dotychczas w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach serii ukazało się osiem pozycji (https://wuj.pl/serie-wydawnicze/topografie-po-nowoczesnosci). Członkowie Zakładu regularnie organizują w IFA konferencje i seminaria, m.in. “Politics and Poetics of Friendship” (2016), “Aftermath: The Fall and the Rise after the Event” (2018), “Repetition, Replication and Retelling in 21st-Century Fiction” (2018), “Ellipsis: Silence, Absence and Noncommunication in Contemporary Literature” (2019).
 

Główne tematy badawcze

twórczość Jamesa Joyce'a

twórczość Wyndhama Lewisa i Witkacego (badania komparatystyczne)

Wielka Wojna w literaturze i kulturze

kierunki rozwoju powieści brytyjskiej po r. 1945

twórczość współczesnych prozaików brytyjskich i irlandzkich (m.in. Peter Ackroyd, Martin Amis, John Banville, Julian Barnes, Sebastian Barry, A.S. Byatt, Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Graham Swift, Colm Tóibín)

twórczość J.M. Coetzee'go

literatura eksperymentalna (m.in. B.S. Johnson)

literatura i film

teoria powieści

życiopisanie

literatura queer

nowe przyrodopisarstwo

liberatura i literatura nowych mediów

zagadnienia pamięci i tożsamości w literaturze

literackie przedstawienia traumy

powieść neowiktoriańska

literackie przedstawienia historii

migracja i postkolonializm we współczesnych literaturach anglojęzycznych

literatura i film wobec współczesnego globalnego kryzysu ekonomicznego

dom w literaturze i kulturze

literackie i kulturowe odpowiedzi na ruch #MeToo

 

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Bożena Kucała, prof. UJ
e-mail: bozena.kucala@uj.edu.pl

 

Profesorowie uczelni

dr hab. Robert Kusek, prof UJ
e-mail: robert.kusek@uj.edu.pl

dr hab. Katarzyna Bazarnik, prof. UJ
e-mail:  k.bazarnik@uj.edu.pl

 

Adiunkci z habilitacją

dr hab. Beata Piątek
e-mail: beata.piatek@uj.edu.pl
(p.o. kierowniczki Zakładu)

 

Adiunkci

dr Izabela Curyłlo-Klag
e-mail: izabela.curyllo-klag@uj.edu.pl
 

dr Ewa Kowal
e-mail: ewa.kowal@uj.edu.pl
 

Doktoranci

mgr Katarzyna Biela
dr Kinga Jęczmińska
mgr Agata Krzysica
mgr Alicja Lasak
mgr Kinga Latała
mgr Krystian Piotrowski
mgr Sabina Sosin