Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Izabela Curyłło-Klag

Prowadzi kursy z literatury, kultury i historii, głównie brytyjskiej i irlandzkiej.

Zainteresowania akademickie dr Curyłło-Klag koncentrują się na twórczości modernistów, powieści dystopijnej oraz na powiązaniach między literaturą, kulturą a historią. Dr Curyłło-Klag jest także entuzjastką badań komparatystycznych: zajmuje się m.in. recepcją dzieł polskich pisarzy (Witkacy, Gombrowicz, Mrożek, Tuwim) na Zachodzie. Fascynują ją sztuki wizualne, więc chętnie bada twórczość pisarzy-malarzy, a także wszelkich artystów łączących słowo i obraz. Inne zainteresowania badawcze uwzględniają wczesną teorię mediów Marshalla McLuhana, popkulturę lat 50.-tych, 60-tych i 70-tych, materialność i cielesność oraz obrazowanie wojny w literaturze.

Obecnie pracuje nad studium porównawczym twórczości Witkacego i Wyndhama Lewisa. Opublikowała wiele artykułów i wygłaszała odczyty na konferencjach krajowych i zagranicznych, głównie na temat literatury modernizmu. Wraz z dr Peterem Leese’em i dr hab. Beatą Piątek wydała antologię wspomnień emigrantów do Wielkiej Brytanii na przestrzeni trzech stuleci;  redagowała także tom esejów pt. Confronting the Burden of History – wspólnie z dr hab. Bożeną Kucałą, zbiór tekstów o powiązaniach sztuki z literaturą – wraz z dr hab. Bożeną Kucałą i dr Magdaleną Bleinert, a także książkę na temat materialności tekstu – wraz z dr hab. Katarzyną Bazarnik. Jej praca doktorska, dotycząca przedstawień przemocy w literaturze modernistycznej, została wydana w formie książkowej w roku 2011.

W latach 2009-2010 and 2011-2012 koordynowała dwa granty wyszehradzkie, najpierw z dr hab. Katarzyną Bazarnik, a  następnie z dr hab. Bożeną Kucałą. W 2015 roku uzyskała ESSE Bursary na badania komparatystyczne zatytułowane: Witkacy, Wyndham Lewis, and their Polish-English connections.

Dr Curyłło-Klag należy do Wyndham Lewis Society, European Association of Modernist Studies, Modernist Studies Association, Utopian Studies Society (Europe), International Society for the Study of Surrealism, E.M. Forster Society oraz Polskiego Towarzystwa Badań Irlandystycznych. Od czerwca 2018 pełni funkcję Sekretarza stowarzyszenia PASE. Współpracuje z Ośrodkiem Badań nad Awangardą UJ, a także z Instytutem Witkacego w Warszawie. W redakcji półrocznika Witkacy! odpowiada za dział międzynarodowy i współpracę z zagranicą.

Od niedawna dr Curyłło-Klag angażuje się w projekty tłumaczeniowe, przekładając m.in. listy Witkacego do Romana Ingardena (wraz z prof. Markiem Rudnickim z  George Mason University) oraz publikacje dotyczące literatury i sztuki modernizmu.  

 

Wybrane publikacje
 

“Of Mice and Women: Pat Barker’s Retelling of the Iliad”, „Litteraria Copernicana” 3(35)/2020, 13-22. Link: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LC/article/view/LC.2020.031

„Another look at Joyceans: Evelyn Conlon’s rewrite of ‘Two Gallants’”, „Polish Journal of English Studies” 5.2/2019, 49-57. Link: http://pjes.edu.pl/start/wp-content/uploads/2020/05/PJES_5-2_4_Izabela-Cury%C5%82%C5%82o-Klag.pdf

„Stupor mundi : apie nebanalią egzistenciją”( „Stupor mundi: o istnieniu niebanalnym”) w tomie Witkacy: plėšrūniškas protas (Witkacy: umysł drapieżny), red. J. Degler, P. Pawlak, Š. Helmutas, Wilno: Aukso Żuvys, 2018, 264-285.

„Nawiedzone miasto i wojna, która się nie kończy: Noonday Pat Barker”, w: Powieść brytyjska XXI wieku. Red. E. Kowal, B. Kucała, R. Kusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, 207-220.

 „Skandaliści/Skandaloni: Witkacy, Wyndham Lewis a kwestia antyhumanizmu, cz.1”, Witkacy! 2(2)/2017, 18-25.

 „O naturze zła. The Little Red Chairs Edny O’Brien,” w: Powieść irlandzka w XXI wieku,  Red. E.  Kowal, R. Kusek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, 169-180.

„Utopia, Dystopia and the “Heretic Streak”: The Orwellian Aesthetic in Ray Davies’s Song Writing and Other Creative Projects”, Studia Humanistyczne AGH (AGH Contribution to Humanities), 15/2 (2016), 7-15.

„Poles in Wyndham Lewis’s Accounts of Early 20th-century Bohemia”, w: Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & the Republic of Ireland in 20th-21st centuries and Polish-British & Irish Art Relations. Red. M. Geron, J. Malinowski, J.W. Sienkiewicz. Toruń: Wydawnictwo UMK, Warszawa: Polish Institute of World Art Studies, 2015, s. 41-49.

„Niepokoje o post-człowieczeństwo: Witkacy i Wyndham Lewis a doświadczenie Wielkiej Wojny”. Przegląd Kulturoznawczy, 4 (22), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014,  s. 368-382.

„Modernism in a Rear-view Mirror: McLuhan’s Counterblast of 1954 and 1969”, w: Incarnations of Material Textuality: From Modernism to Liberature. Red. K. Bazarnik, I. Curyłło-Klag. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 35-44.

„War and the Visual Arts in Pat Barker’s Life Class and Toby’s Room," w: The Art of Literature, Art in Literature. Red. M. Bleinert, I. Curyłło-Klag, B. Kucała. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. 101-109.

„Dziwność jako źródło humoru, czyli o Witkacego zmaganiach z potwornością”, w: Humor polski, Humour and Culture Series, Volume 4. Red. D. Brzozowska, W. Chłopicki, Kraków: Tertium, 2014, s. 81-96.

„Witkacy metodą total immersion. O tłumaczeniach Daniela Charlesa Geroulda”, Przekładaniec, 26/2012, Kraków: Jagiellonian University Press, 135-149.

Violence in Early Modernist Fiction: The Secret Agent, Tarr and Women in Love, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.