Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Ewa Kowal

Wykładowczyni akademicka i tłumaczka. Adiunkt w Zakładzie Komparatystyki Literackiej i Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Autorka dwóch monografii, współredaktorka czterech tomów zbiorowych; autorka szeregu artykułów i rozdziałów w książkach oraz referatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych w Polsce i za granicą: Link do publikacji na platformie Academia.

Jej zainteresowania badawcze to: historia, teoria i krytyka feministyczna, badania nad płcią kulturową, badania nad męskością, badania nad pojęciami szczęścia i domu, film, komiks oraz sztuki wizualne.

Jako wykładowczyni prowadzi kursy z zakresu literatury i kultury anglojęzycznej od okresu wiktoriańskiego po czasy współczesne, a także teorii literatury i kultury oraz przekładoznawstwa.

Jako tłumaczka i redaktorka współpracowała z „Literaturą na Świecie,” „Przekładańcem,” „Wielogłosem” i „Herito,” a także z Centrum Studiów Humanistycznych UJ, Ośrodkiem dokumentacji i badania twórczości Josepha Conrada UJ („Yearbook of Conrad Studies (Poland)”), Międzynarodowym Festiwalem Literatury im. Josepha Conrada, Festiwalem Miłosza oraz Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

 

Wybrane publikacje

Monografie:

The Post-Crash Decade of American Cinema: Wall Street, the “Mancession” and the Political Construction of Crisis. Kraków: Jagiellonian University Press, 2019.

The “Image-Event” in the Early Post-9/11 Novel: Literary Representations of Terror after September 11, 2001. Kraków: Jagiellonian University Press, 2012.

 

Współredakcje tomów zbiorowych:

The Many Meanings of Home: Cultural Representations of Housing across Media. Red. Ewa Kowal, Izabela Curyłło-Klag. Paderborn: Brill Fink, 2022.

Powieść brytyjska w XXI wieku. Szkice. Red. Ewa Kowal, Bożena Kucała, Robert Kusek. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2018.

The Politics and Poetics of Friendship. Red. Ewa Kowal, Robert Kusek. Kraków: Jagiellonian University Press, 2017.

Powieść irlandzka w XXI wieku. Szkice. Red. Ewa Kowal, Robert Kusek. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2016.

 

Artykuły i rozdziały w książkach:

“Under Construction: A Brief Introduction to Housing Studies.” The Many Meanings of Home: Cultural Representations of Housing across Media. Red. Ewa Kowal, Izabela Curyłło-Klag. Brill Fink, 2022, str. xi-xxxi.

(wraz z Izabelą Curyłło-Klag) “Returning Home in Mike McCormack’s Solar Bones.” Many Meanings of Home: Cultural Representations of Housing across Media. Red. Ewa Kowal, Izabela Curyłło-Klag. Brill Fink, 2022, str. 87-99.

“Passionate Pursuits of Perfection: Interior Designs of the Self and of “the Real” in Posy Simmonds’s Gemma Bovery and Alison Bechdel’s Fun Home: A Family Tragicomic”. The Many Meanings of Home: Cultural Representations of Housing across Media. Red. Ewa Kowal, Izabela Curyłło-Klag. Brill Fink, 2022, str. 143-158.

“Property Porn: The Commodification of Housing and Housing Desire in HGTV and the Fifty Shades Film Trilogy”. The Many Meanings of Home: Cultural Representations of Housing across Media. Red. Ewa Kowal, Izabela Curyłło-Klag. Brill Fink, 2022, str. 177-201.

“Capitalism and Patriarchy in Margaret Atwood’s ‘Sex Comedy’ The Heart Goes Last”. Sex in the States: Media, Literature, and Discourse. Red. Tadeusz Lewandowski, Sławomin Kuźnicki. Uniwersytet Opolski, 2022, str. 130-154.

“No, We Can’t: Racial Tensions and the Great Recession in Benjamin Markovits’ ‘Obama-

Era Novel’ You Don’t Have to Live Like This”. Polish Journal of English Studies 7.1, 2021, str. 57-79.

“Immense Risks: the Migrant Crisis, Magical Realism, and Realist ‘Magic’ in Mohsin Hamid’s Novel Exit West”. Polish Journal of English Studies 6.1, 2020, str. 22-42.

“‘Engineering the New Male’ in James Lasdun’s pre-#MeToo Academic Novel The Horned Man”. Polish Journal of English Studies, Red. Merritt Moseley, Bożena Kucała, 5.2, 2019, str. 70-86.

“Nostalgia, Kitsch and the Great Recession in Margaret Atwood’s The Heart Goes Last and Westworld (Season 1)”. Brno Studies in English Vol. 45 no 1, 2019, str. 143-155.

“Gender Hybridity and Power in Angela Carter’s ‘The Lady of the House of Love’ and Werner Herzog’s Nosferatu: Phantom der Nacht”. Kwartalnik Neofilologiczny, LXV, 2/2018, Warszawa: PAN, str. 239-252.

“Friendship and Money in Mohsin Hamid’s Moth Smoke,” The Politics and Poetics of Friendship. Red. Ewa Kowal, Robert Kusek. Jagiellonian University Press, 2017, str. 297-308.

“The Centre, Peripheries, and Filth in Mohsin Hamid’s How To Get Filthy Rich in Rising Asia”. Acta Philologica 51, 2017, str. 71-80.

“Financial and Emotional Geometries in Dan Gilroy’s Nightcrawler, Crash by J.G. Ballard and Crash by David Cronenberg”. Production of Emotions: Perspectives and Functions. Red. Teresa Bruś, Marcin Tereszewski. Peter Lang, 2016, str. 33-41.

“James Lasdun’s Give Me Everything You Have. On Being Stalked as a Fusion of Writing Technologies”. Polish Journal of English Studies, Vol. 1, 2015, str. 27-43.

“The Hidden Dialogue(s) in Mohsin Hamid’s The Reluctant Fundamentalist”. Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture. Red. Dorota Babilas, Agnieszka Piskorska, Paweł Rutkowski. Instytut Anglistyki. Uniwersytet Warszawski, 2014, str. 57-66.

“A pre-9/11 Novel: Kapitoil by Teddy Wayne”. American and British Studies Annual, Vol. 7, 2014, str. 69-79.

 

Przekłady:

Literatura na Świecie Nr 7-8/2008: tłumaczenia literackie na język polski wybranych utworów B.S. Johnsona.