Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Dobromiła Jagiełła-Łoboda

Dr Dobromiła Jagiełła-Łoboda

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2019 obroniła rozprawę doktorską pt. Syntactic and pragmatic aspects of structures with parenthetical verbs in English and Polish. Obszary jej zainteresowań badawczych to językoznawstwo porównawcze polsko-angielskie, pragmatyka językoznawcza, a także składnia generatywna.

W IFA UJ, gdzie obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki, prowadzi kursy z zakresu gramatyki opisowej języka angielskiego oraz praktycznej nauki języka angielskiego.


 

 

 

Wybrane publikacje


 

2015. A relevance-theoretic account on some constraints on syntactic parentheticals: evidence from English and Polish. Studies in Polish Linguistics 10 (4). 175-196.

2013. The pragmatics of parenthetical constructions: evidence from English and Polish. [W:] Kleban, M., Willim, E. (red.). PASE Papers in Linguistics. Kraków: WUJ. 67-85.

2012. On the syntactic and discourse / pragmatic aspects of parenthetical constructions: evidence from English and Polish. [W:] Dąbrowska M., Leśniewska, J., Piątek, B. (red.). Languages, Literatures and Cultures in Contact. English and American Studies in the Age of Global Communication vol.2: Language and Culture. Kraków: Tertium. 127-147.

2009. On pragmatically-bound anaphors: evidence from English and Polish. [W:] Chrzanowska-Kluczewska, E., Gołda-Derejczyk, A. (red.). The Contextuality of Language and Culture. Bielsko-Biała: WSEH. 99-114.

2009. On the syntactic and non-syntactic aspects of the grammar of anaphors and pronouns. [W:] Willim, E. (red.). Young Linguists in Dialogue. The First Conference. Kraków: WUJ. 28-39.