Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Językoznawstwa Angielskiego

Członkowie Katedry zajmują się badaniami w zakresie współczesnych teorii językoznawczych, problematyką kontaktów językowych, odmian języka angielskiego, językoznawstwa kontrastywnego angielsko-polskiego, badaniami synchronicznymi w zakresie składni i semantyki (również semantyki literackiej, semiotyki artystycznej, stylistyki), fonologii, frazeologii i paremiologii, a także analizy dyskursu, w szczególności dyskursów specjalistycznych, komunikacji elektronicznej i języka mediów.

Członkowie Katedry realizują indywidualne oraz zespołowe projekty badawcze, także o charakterze międzynarodowym. Regularnie uczestniczą w polskich i zagranicznych konferencjach językoznawczych, jak również organizują w Instytucie Filologii Angielskiej konferencje międzynarodowe, m.in. konferencję SinFonIJA, konferencję International Association of Literary Semantics oraz językoznawcze sesje tematyczne w ramach April Conference. Pełnią również funkcję redaktorów naczelnych czasopism językoznawczych Studia Linguistica Iagellonicae Cracoviensis i Studies in Polish Linguistics oraz członków komitetów redakcyjnych takich periodyków, jak np. Journal of Literary Semantics.


Kierownik Katedry

prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld
e-mail: manczak@uj.edu.pl
 

Profesorowie uczelni

dr hab. Marta Dąbrowska, prof. UJ
e-mail: marta.b.dabrowska@uj.edu.pl

dr hab. Magdalena Szczyrbak, prof. UJ
e-mail: magdalena.szczyrbak@uj.edu.pl

dr hab. Grzegorz Szpila, prof. UJ
e-mail: grzegorz.szpila@uj.edu.pl

dr hab. Anna Tereszkiewicz, prof. UJ
e-mail: anna.tereszkiewicz@uj.edu.pl

 

Adiunkci

dr Agnieszka Cierpich-Kozieł
e-mail: agnieszka.cierpich@uj.edu.pl

dr Dobromiła Jagiełła-Łoboda
e-mail: dobromila.jagiella@uj.edu.pl

dr Marta Ruda
e-mail: marta.ruda@uj.edu.pl

dr Joanna Szczepańska-Włoch
e-mail: joanna.szczepanska-wloch@uj.edu.pl

dr Mateusz Urban
e-mail: mateusz.urban@uj.edu.pl

 

Asystenci

mgr Olga O’Toole
e-mail: olga.otoole@uj.edu.pl

 

Starsi wykładowcy

mgr Leszek Bajkowski
e-mail: leszek.bajkowski@uj.edu.pl

 

Doktoranci

mgr Antonina Mocniak
mgr Julia Seweryn

 

Emerytowani członkowie katedry

prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska
e-mail: elzbieta.chrzanowska-kluczewska@uj.edu.pl

dr hab. Ewa Willim, prof. UJ
e-mail: ewa.willim@uj.edu.pl