Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jubileusz prof. dr hab. Anny Nieżegorodcew

Jubileusz prof. dr hab. Anny Nieżegorodcew

20 czerwca 2013 roku w pięknych salach Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczysta sesja dla uczczenia jubileuszu prof. dr hab. Anny Niżegorodcew, znanej w Polsce i na świecie badaczki z zakresu językoznawstwa stosowanego. Zarówno poprzez swoje badania, jak i pracę dydaktyczną, pani Profesor Niżegorodcew przyczyniła się do rozwoju i popularyzacji w Polsce językoznawstwa stosowanego, szczególnie w jego wymiarze pedagogicznym, związanym z nauczaniem języka obcego i rozwijaniem sprawności komunikacyjnych w języku drugim. Oprócz ważkich osiągnięć naukowych, pani Profesor Niżegorodcew ma na swym koncie również ważne osiągnięcia organizacyjne: w latach 90-tych bardzo aktywnie włączyła się w tworzenie nowego systemu kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce. Utworzyła Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych UJ i kierowała nim w pierwszych latach jego istnienia. Brała też udział we wszystkich istotnych wydarzeniach związanych z tworzeniem się sieci Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Polsce południowo-wschodniej. Jej pionierska praca w tym zakresie polegała nie tylko na współtworzeniu programów nauczania i koordynowaniu kształcenia w sieci kolegiów, ale przede wszystkim na wprowadzeniu w życie nowoczesnego modelu kształcenia nauczycieli języków obcych tam, gdzie zdobycie wyższego wykształcenia i związanego z nim zawodu nie było wcześniej możliwe.

W czasie sesji jubileuszowej, w której wzięli udział wybitni specjaliści z dziedziny językoznawstwa stosowanego z instytutów anglistyki z całej Polski oraz przyjaciele, koleżanki, koledzy i dawni uczniowie Pani Profesor, prof. dr hab. Weronika Wilczyńska przedstawiła najważniejsze kierunki badań i trendy w nauczaniu języków obcych na przestrzeni ostatnich 40 lat, kreśląc w ten sposób tło dla dokonań i osiągnięć Jubilatki.

Podczas uroczystości miało też miejsce wręczenie tomu pamiątkowego pt. Exploring the Microcosm and Macrocosm of Language Teaching and Learning. A Festschrift on the Occasion of 70th Birthday of Professor Anna Niżegorodcew.

Mamy nadzieję, że pani Profesor Anna Niżegorodcew nadal będzie służyć radą i pomocą pracownikom i studentom IFA UJ.

At multos annos, Ania!