Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Anastasiya Fiadotava

Anastasiya Fiadotava

Anastasiya Fiadotava jest adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej. Pracuje nad projektem badawczym „Humor i konflikt w sferze publicznej: interdyscyplinarna analiza kontrowersji humorystycznych i debaty na temat granic wolności we współczesnej Europie” i bierze udział w projekcie rozwoju portalu https://humorinpublic.eu/. Uzyskała tytuł licencjata (w 2014 r.) i magistra (w 2015 r.) w dziedzinie historii na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym, stopień licencjata w dziedzinie sztuk pięknych na European Humanities University w Wilnie (w 2014 r.) oraz doktorat z folklorystyki na Uniwersytecie w Tartu (2020 r.). Tematem jej pracy doktorskiej był „Humor rodzinny we współczesnej Białorusi: formy, praktyki i refleksje ludzi”. Od 2019 roku pracuje w Dziale Folklorystyki Estońskiego Muzeum Literatury na stanowisku badawczym. Jest członkiem International Society for Humor Studies (ISHS) oraz International Society for Ethnology and Folklore (SIEF). Brała udział w organizacji szeregu konferencji naukowych z zakresu folkloru, badań nad humorem i kulturoznawstwa, w tym w konferencji Across Borders w r. 2017 w Tartu, konferencji ISHS w r. 2018 w Tallinie oraz „Balkan and Baltic States in United Europe: History, Religion, and Culture V” w Tartu w 2022 roku. W 2022 roku była członkiem grupy badawczej projektu „Sztuka jako źródło humoru w trakcie pandemii Covid-19” (finansowanego przez Uniwersytet Jagielloński). Jej zainteresowania obejmują studia nad humorem, folklorem rodzinnym i kulturą cyfrową. Przeprowadziła kilka badań porównawczych dotyczących żartów, memów i innych form współczesnego humoru. 


Anastasiya Fiadotava na stronach organizacji ORCID (000-0001-6985-1880)

Link do witryny projektu Humour in the European Public Sphere (humorinpublic.eu)