Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr Anna Paluchowska-Messing

Dr Anna Paluchowska-Messing

Adiunkt w zakładzie Historii Literatury i Kultury Brytyjskiej. Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ oraz studiów podyplomowych Katedry UNESCO w Tłumaczeniu Literackim. W 2018 roku obroniła na Wydziale Filologicznym UJ pracę doktorską poświęconą twórczości osiemnastowiecznej pisarki angielskiej Frances Burney i rozpoczęła pracę w Instytucie Filologii Angielskiej. Jest dwukrotną laureatką nagród Rektora UJ – za osiągnięcia naukowe oraz pracę dydaktyczną.

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół powieści brytyjskiej osiemnastego wieku i początków wieku dziewiętnastego oraz teatru angielskiego od czasów Szekspira po okres romantyzmu. Obejmują także badania nad adaptacją i intertekstualnością. Jest członkinią British Society for Eighteenth-Century Studies.

Jako wykładowczyni prowadzi kursy z zakresu literatury i kultury angielskiej od wczesnego średniowiecza po czasy romantyzmu, a także seminaria literaturoznawcze oraz kursy tworzenia tekstów akademickich. Pełni funkcję kierownika kierunku European Joint Master’s Programme in English and American Studies.

Monografie

Frances Burney and Her Readers. The Negotiated Image. Berlin: Peter Lang, 2020.

Redakcja monografii wieloautorskich

Eighteenth-Century Transplantations: New Literary Lives, Forms and Contexts, edited by A. Paluchowska-Messing, J. Lipski and J. Maciulewicz,  London and New York: Routledge (forthcoming)

Romantic Dialogues and Afterlives, edited by M. Coghen and A. Paluchowska-Messing, Kraków: Jagiellonian University Press, 2020.

Wybrane artykuły w czasopismach i rozdziały książkowe

Gulliver travels to Krakow: on cultural cannibalism and transplanting texts across time and space, in A. Paluchowska-Messing, J. Lipski and J. Maciulewicz (eds), Eighteenth-Century Transplantations: New Literary Lives, Forms and Contexts. London and New York: Routledge (forthcoming)

Eighteenth-Century Transplantations: Concepts and Contexts (with J. Lipski and J. Maciulewicz), in A. Paluchowska-Messing, J. Lipski and J. Maciulewicz (eds), Eighteenth-Century Transplantations: New Literary Lives, Forms and Contexts. London and New York: Routledge (forthcoming)

Frances Burney (Re) reads The Winter’s Tale: Women’s ‘Nature’ and Sociability in Evelina and The Woman-Hater, in Literature and History, Vol. 32, Issue 2 (2023), https://doi.org/10.1177/030619732312096

A ‘Passive Spectactress’? Frances Burney and the Eighteenth-Century Writer as Social Activist, in S. Mayer and R. Scobie (eds), Authorship, Activism and Celebrity. Art and Action in Global Literature. New York, London, Oxford, New Delhi, Sydney: Bloomsbury Academic, 2023, pp. 124-135.

Frances Burney - krótka historia powieściopisarki, która spóźniła się na romantyzm [Frances Burney - a short history of a writer who was late for Romanticism], in M. Łuczyńska-Hołdys, M. Coghen (eds), Nowe oblicza romantyzmu brytyjskiego: eseje na dwusetlecie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, pp. 205-225.

Textual Intercourses of Women Playwrights with Their Audiences at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries, in M. Coghen, A. Paluchowska-Messing (eds), Romantic Dialogues and Afterlives. Kraków: Jagiellonian University Press, 2020, pp. 253-275.

“The darts to wound with endless love!” On Hannah Cowley’s response to Frances Burney’s Evelina, in Studia Anglica Posnaniensia. Vol. 54 (2019), pp. 43-57.

A Friend in Need? Friends and Frances Burney’s Place in the Literary Canon, in E. Kowal and R. Kusek (eds), The Politics and Poetics of Friendship. Kraków: Jagiellonian University Press, 2017, pp. 181-195.