Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Historii Literatury i Kultury Brytyjskiej

Prowadzimy badania w zakresie literatury i kultury angielskiej od średniowiecza do wieku dwudziestego. Redagujemy serię literacko-językoznawczą w wydawnictwie Peter Lang pod tytułem "TEXT-MEANING-CONTEXT". W serii ukazało się już 18 monografii i tomów zbiorowych.  Link do serii Text-Meaning-Context na stronach wydawnictwa Peter Lang

Członkowie Zakładu organizują konferencje i seminaria, m.in. “Twórca i potwór. Dwieście lat Frankensteina Mary Shelley” (2018) i “Romantic Interactions” (2019). W latach 2012-2019 byli zaangażowani w dwa projekty naukowo-dydaktyczne Erasmus Intensive Programme, zrealizowane w konsorcjum europejskich uniwersytetów, w ramach których studenci studiów drugiego stopnia wzięli udział w międzynarodowych seminariach na temat wczesno-nowożytnej literatury i kultury europejskiej oraz konfliktów, kryzysów i problemów współczesnego świata.


Główne tematy badawcze

dramat średniowieczny

tradycja romansu rycerskiego

pisma angielskich mistyków

ikonografia religijna

mediewalizm we współczesnej literaturze

dramat renesansowy

literacka i teatralna recepcja twórczości Szekspira w Polsce

powieść XVIII wieku

związki powieści, dramatu i życiopisania od czasów restauracji Stuartów po romantyzm

literatura i teatr okresu romantyzmu

polsko-brytyjskie stosunki kulturalne w XVIII i XIX wieku

recepcja angielskiej literatury XVIII i XIX wieku w Polsce

powieść modernistyczna

epistemologia powieści

poezja i dramat dwudziestego wieku w aspekcie filozoficznym i kulturowym

ironia i groteska w literaturze angielskiej dwudziestego wieku

przekład literacki w aspekcie historycznokulturowym

motywy i obrazowanie chrześcijańskie w literaturze angielskiej (powieść, poezja, dramat)

 

Kierownik Zakładu

dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ
e-mail: wladyslaw.witalisz@uj.edu.pl


Profesorowie uczelni

dr hab. Monika Coghen, prof. UJ
e-mail: monika.coghen@uj.edu.pl

dr hab. Agnieszka Romanowska-Kowalska, prof. UJ
e-mail: a.romanowska-kowalska@uj.edu.pl

dr hab. Anna Walczuk, prof. UJ
e-mail: anna.walczuk@uj.edu.pl


Adiunkci

dr Magdalena Bleinert-Coyle
e-mail: magdalena.bleinert-coyle@uj.edu.pl

dr Anna Paluchowska-Messing
e-mail: a.paluchowska-messing@uj.edu.pl
 

Asystenci

mgr Krystyna Strzebońska-Cichorz
e-mail: krystyna.strzebonska@uj.edu.pl

 

Doktoranci

mgr Alina Ielisiejeva