Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Agnieszka Romanowska-Kowalska, prof. UJ

Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1999. W latach 2000-2002 była stypendystką Deutscher Akademischer Austausch Dienst w Heidelbergu. W 2003 r. otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Od roku 2005 wykłada w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. W 2019 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół literackiej i teatralnej recepcji dramatów Szekspira w Polsce oraz zagadnień związanych z przekładem literackim. Współredaguje „Przekładaniec”, czasopismo naukowe poświęcone przekładowi literackiemu i komunikacji międzykulturowej. Należy do European Shakespeare Research Association. Jej pasją jest muzyka chóralna.

 

Wybrane publikacje:

Monografie

„Za głosem tłumacza. Szekspir Iwaszkiewicza, Miłosza i Gałczyńskiego”, Kraków 2017.

„Hamlet po polsku. Teatralność szekspirowskiego tekstu dramatycznego jako zagadnienie przekładoznawcze”, Kraków 2005.

 

Artykuły

"Żywoty równoległe. Szekspir Agaty Dudy-Gracz w oczach recenzentów", Universitas Gedanensis, t. 61, 2022, s. 45-69.

 

"Roztańczone słowa: potencjał teatralny sceny balu w Romeo i Julii Williama Szekspira", część 2, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021 t. 16 nr 4, s. 253-265.

"Roztańczone słowa: potencjał teatralny sceny balu w Romeo i Julii Williama Szekspira", część 1, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021 t. 16 nr 3, s. 241-252.

“Crises of Our Time in Song of the Goat Theatre’s ‘Island’”, in: Facing Europe in Crisis. Shakespeare’s World and Present Challenges vol. 2, Montpellier 2019, HAL Archives Ouvertes, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02268984
 

“'Shakespeare, Thou art Translated.’ A Midsummer Night’s Dream as Rock-opera”, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 13, 3/2018, s. 205-218.

“Jarosław Iwaszkiewicz as Translator of Shakespeare”, Anglica Wratislaviensia 56/2018, s. 295-308.

“Translatorial and Editorial Paratexts in Polish Editions of Hamlet”, Journal of Adaptation and Film Performance 11, 1/ 2018, s. 41-56.

“Images of Death in Agata Duda-Gracz Version of The Tempest”, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 12, 3/2017, s. 235–244.

“I hate you, Romeo”. A Heretic Re-Writing of Shakespeare’s Romeo and Juliet, Linguaculture, Volume 8, Number 1, 2017, s. 95-107.

„Something to act out on a stage”: Theatrum Mundi in John Donne’s Poetry, Visions and Revisions. Studies in Literature and Culture, ed. Grzegorz Czemiel at al., Frankfurt am Main 2015, s. 13-20.

„This is my play’s last scene” John Donne’s Poetry in “Wit” by Margaret Edson, Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture, vol. 23, No. 45, Prague 2013, s. 112-126.

“Shakespeare’s Poetry as Vehicle for Theatrical Potential”, Poetry and its Language. Papers in Honour of Teresa Bela, red. Marta Gibińska, Władysław Witalisz, Frankfurt am Main 2012, s. 73-84.

„Szekspir Czesława Miłosza", Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 4/2009, Kraków 2010, s. 111-128.

„Subtle Exercise of Conscience: The Tempest directed by Krzysztof Warlikowski, Teatr Rozmaitości 2003", w: Folio. Journal of the Shakespeare Society of the Low Countries nr 12, Utrecht 2005, s. 15-24.