Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Una Europa

UNA Europa to powstałe w 2018 r. konsorcjum ośmiu wiodących uczelni europejskich: Freie Universität Berlin (Niemcy), Alma Mater Studiorum Università di Bologna (Włochy), University of Edinburgh (Wielka Brytania), Helsingin Yliopisto (Finlandia), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, KU Leuven (Belgia), Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francja). Jego celem jest stworzenie unikatowej formy współpracy pomiędzy społecznościami akademickimi wszystkich uniwersytetów partnerskich.

Obecnie w ramach innowacyjnych formatów kształcenia realizowanych przez UNA Europa studentki i studenci IFA UJ mogą uczestniczyć w wybranych kursach zdalnych oferowanych przez pięć uczelni partnerskich. Lista uniwersytetów oraz kursów objętych wymianą wirtualną. Realizowane kursy mają charakter zajęć fakultatywnych i wymagają uzyskania zgody wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, co stanowi podstawę do uznania danego kursu i zaliczenia punktów ECTS w UJ.