Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ realizuje unikatowy program kształcenia doktorskiego w zakresie językoznawstwa, umożliwiając słuchaczom podjęcie badań w obrębie fonologii, morfologii, składni, semantyki, pragmatyki, akwizycji języka, językoznawstwa historycznego i tłumaczenia. Program ten oparty jest na zajęciach autorskich prowadzonych przez doświadczonych pracowników naukowych, zaangażowanych w badania z danej tematyki, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny zajęć i powiązanie treści programowych z najnowszymi kierunkami analiz językoznawczych. Zasadniczy trzon programu kształcenia tworzą kursy fakultatywne, dzięki czemu młoda badaczka czy młody badacz mogą samodzielnie profilować własną ścieżkę rozwoju naukowego, ukierunkowaną na realizację indywidualnego planu badawczego i dopasowaną do swoich zainteresowań i preferencji. Nabywając kompetencje przygotowujące do samodzielnego prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników oraz zdobywając sprawności społeczne, niezbędne do twórczego myślenia i działania, początkujący naukowiec uczy się, jak realizować projekty indywidualne i zespołowe. Istotnym celem kształcenia jest zatem z jednej strony harmonijne pogłębianie wiedzy i umiejętności młodych uczonych, a z drugiej zindywidualizowane podejście do każdego z nich, wspierające ich wszechstronny rozwój naukowy i osobisty.

Odwiedź stronę SDNH UJ.