Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie nauczycielskie (Moduł dydaktyczny)

Instytut Filologii Angielskiej oferuje studentom możliwość zdobycia kwalifikacji do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

Realizacja programu modułu dydaktycznego w czasie trwania studiów I i II stopnia, wraz z uzyskanym tytułem magistra filologii angielskiej, daje uprawnienia niezbędne do nauczania angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Cały program modułu dydaktycznego można znaleźć tutaj.

Realizując moduł dydaktyczny można dowiedzieć się:

  • w jaki sposób przyswaja się język obcy,

  • jak nauczać języka angielskiego nie tylko w szkole publicznej ale także podczas lekcji w szkołach językowych oraz zajęć indywidualnych,

  • jak nauczać za pomocą technologii cyfrowych.

 

Moduł dydaktyczny to także:

  • zastosowanie teorii w praktyce, w ramach praktyk w szkołach publicznych,

  • możliwość odbycia dodatkowych praktyk nauczycielskich za granicą, w trybie stacjonarnym lub w trybie online, w ramach międzynarodowego projektu Teachers of English for Future Europe (TEFE)

  • możliwość uczestnictwa w związanych z dydaktyką języka angielskiego oraz wymianą międzykulturową wizyt studyjnych lub wymian wirtualnych (virtual exchange) w partnerskich uczelniach — Universite Clermont Auverge (Francja) i University of Warwick (Wielka Brytania) w ramach projektu CLAVIER.

 

W jaki sposób dokonać zapisu na moduł dydaktyczny?

Studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich mogą zgłosić chęć realizacji modułu przy wpisie na studia lub w pierwszym tygodniu października, w sekretariacie IFA bądź poprzez

wiadomość na adres barbara.cukier@uj.edu.pl lub adres koordynatora modułu dr. Marcina Klebana marcin.kleban@uj.edu.pl. Uwaga: warunkiem uczestnictwa w realizacji modułu dydaktycznego studentów I roku studiów magisterskich jest zaliczenie przedmiotów z programu modułu dydaktycznego przewidzianych dla studiów licencjackich.

 

Praktyki nauczycielskie

Opiekunowie praktyk

Filologia angielska, studia I stopnia: mgr Ewa Bandura

Filologia angielska z językiem niemieckim, studia I stopnia: dr Ewa Kowalska-Stasiak

Filologia angielska, studia II stopnia: dr Magdalena Trepczyńska