Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie nauczycielskie (Moduł dydaktyczny)

Instytut Filologii Angielskiej oferuje studentom możliwość zdobycia kwalifikacji do nauczania języka angielskiego we wszystkich typach szkół.

Realizacja programu modułu dydaktycznego w czasie trwania studiów I i II stopnia, wraz z uzyskanym tytułem magistra filologii angielskiej, daje uprawnienia niezbędne do nauczania angielskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Cały program modułu dydaktycznego jest dostępny w tym dokumencie.

Realizując moduł dydaktyczny można dowiedzieć się:

  • w jaki sposób przyswaja się język obcy,
     
  • jak nauczać języka angielskiego nie tylko w szkole publicznej ale także podczas lekcji w szkołach językowych oraz zajęć indywidualnych,
     
  • jak nauczać za pomocą technologii cyfrowych.

 

Moduł dydaktyczny to także zastosowanie teorii w praktyce, w ramach praktyk w szkołach publicznych.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w zajęciach jest wykonanie przez studenta obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

 

W jaki sposób dokonać zapisu na moduł dydaktyczny?

Studenci I roku studiów licencjackich i magisterskich mogą zgłosić chęć realizacji modułu przy wpisie na studia lub w pierwszym tygodniu października, w sekretariacie IFA bądź poprzez

wiadomość na adres magdalena.maj-nowak@uj.edu.pl lub adres koordynatora modułu dr. Marcina Klebana marcin.kleban@uj.edu.pl. Uwaga: warunkiem uczestnictwa w realizacji modułu dydaktycznego studentów I roku studiów magisterskich jest zaliczenie przedmiotów z programu modułu dydaktycznego przewidzianych dla studiów licencjackich.

 

Praktyki nauczycielskie

Opiekunowie praktyk

Filologia angielska, studia I stopnia: dr Ewa Bandura

Filologia angielska z językiem niemieckim, studia I stopnia: dr Ewa Kowalska-Stasiak

Filologia angielska, studia II stopnia: dr Magdalena Trepczyńska