Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The European Joint Master's Programme in English and American Studies

The European Joint Master's Programme in English and American Studies

The European Joint Master’s Programme in English and American Studies to kierunek dwuletnich studiów magisterskich (120 ECTS) opracowany i współtworzony przez konsorcjum 8 uniwersytetów partnerskich. Program studiów przewiduje odbycie trzeciego semestru w formie semestru mobilności, realizowanego na jednym z uniwersytetów partnerskich. Kierunek EJMPEAS umożliwia także zdobycie podwójnego dyplomu: Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jednej z uczelni partnerskich. Program umożliwia zdobycie najwyższych kwalifikacji w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kultury krajów anglojęzycznych.

Nowa I tura rekrutacji ruszy 4 grudnia 2023, a zamknie się 3 kwietnia 2024.
 

Informacje o cyklu studiów 2023/24:

Program kierunku na rok akademicki 2023/24 (plik pdf).

Oferta seminariów magisterskich na rok akademicki 2023/24.

Informacje dla studentów I roku i II roku EJMPEAS dotyczące ważnych dat i wymogów w trakcie studiów (plik pdf).

 

 

UNIWERSYTETY PARTNERSKIE I PODWÓJNY DYPLOM

Uniwersytety partnerskie ściśle współpracują w ramach konsorcjum i współtworzą program o najwyższych międzynarodowych standardach. Po ukończeniu studiów, absolwentki i absolwenci uzyskają dyplom magistra (Master of Arts in English and American Studies). Jeśli obowiązkowy semestr mobilności został zaliczony na uczelni partnerskiej, która wystawia podwójny dyplom, wówczas absolwent/ka uzyskuje dyplom podwójny.

Uczelnie, które wystawiają podwójny dyplom w ramach konsorcjum EJMPEAS:

 • Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Niemcy

 • Karl-Franzens-Universität Graz, Austria

 • Université Paris Cité, Francja

 • Ca’ Foscari University Venice, Włochy    

 • Uniwersytet Jagielloński in Krakowie

Uczelnie partnerskie EJMPEAS oferujące semestr mobilności bez podwójnego dyplomu:

 •  City College of the City University New York, USA

 •  University of Pécs, Węgry

 •  Universitat Autònoma de Barcelona, Hiszpania

   

PROFIL KANDYDATÓW

Program jest przeznaczony dla kandydatek i kandydatów, którzy uzyskali tytuł licencjata filologii angielskiej (180 ECTS) lub studiów ekwiwalentnych. Ekwiwalencja jest oceniana przez komisję, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich uniwersytetów partnerskich w ramach konsorcjum EJMPEAS.

Osoby, które nie ukończyły jeszcze studiów licencjackich także mogą rozpocząć proces rekrutacji, pod warunkiem że przewidują uzyskanie dyplomu przed upływem terminów rejestracji na pierwszy rok studiów EJMPEAS.

 
PROCES REKRUTACJI

Rekrutacja na kierunek EJMPEAS to proces dwuetapowy. W pierwszym etapie kandydatki i kandydaci przechodzą rekrutację prowadzoną przez komisję powoływaną przez konsorcjum. Po pomyślnym przejściu tego etapu, konieczne jest zarejestrowanie się do systemu rekrutacji na uniwersytecie, który będzie pełnić rolę uczelni macierzystej.

Pierwszy etap rekrutacji potrwa od 22 maja do 19 czerwca 2023 r.

By zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym konsorcjum i rozpocząć proces rekrutacji, należy skorzystać z następującego linku http://jointdegree.biobs.com

Podczas rekrutacji internetowej w konsorcjum konieczne będzie dodanie następujących dokumentów:

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich (jeśli to możliwe) + tłumaczenie dyplomu na język angielski

 • Suplement dyplomu (jeśli to możliwe) + tłumaczenie na język angielski

 • Transkrypt ocen na poszczególnych latach studiów + tłumaczenie na język angielski

 • Curriculum Vitae (w języku angielskim)

 • List motywacyjny przybliżający sylwetkę kandydatki lub kandydata oraz ich plany naukowe, które w szczególny sposób pomoże im zrealizować program EJMPEAS (w języku angielskim)

 • Dwa listy rekomendacyjne (w języku angielskim) wystawione przez wykładowców akademickich. Listy mogą zostać dodane do systemu rekrutacyjnego przez osoby kandydujące lub mogą być przesłane drogą mailową przez wykładowców bezpośrednio do administratorki -- Ulrike Krawagra (ulrike.krawagna@uni-graz.at).

 • Certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Konsorcjum honoruje jedynie następujące certyfikaty znajomości języka:

 •  Cambridge CAE (Certificate of Advanced English) PASS

 •  Michigan ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English) PASS

 •  Trinity ISE 3 (Integrated Skills in English) PASS

 •  Pearson PTE Academic MINIMUM SCORE 76

 •  IELTS MINIMUM OVERALL SCORE 7

 • TOEFL Internet-based test MINIMUM SCORE 98

Drugi etap rekrutacji na kierunek EJMPEAS. Kandydatki i kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy etap selekcji otrzymają list informujący o konieczności rozpoczęcia kolejnego etapu. Polega on na rejestracji w systemie rekrutacyjnym uniwersytetu, który będzie pełnił role uczelni macierzystej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim wymaga to rejestracji w systemie IRK. Egzamin wstępny na UJ przeprowadzany jest w formie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbywa się na początku lipca. Kliknij tutaj aby rozpocząć rejestrację w IRK.