Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram zajęć na semestr letni 2022/23 - studia magisterskie, stacjonarne

Zalecamy śledzenie zmian w harmonogramach - harmonogramy modyfikowane są na bieżąco.

Uwaga: 

1. w okresie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć wszelkie uwagi i pytania dotyczące harmonogramu proszę umieszczać na: https://www.facebook.com/pages/category/Education/IFA-UJ-harmonogram-1433351593569069/

2. wszystkie pytania, które nie dotyczą bezpośrednio harmonogramu (związane z programem studiów, ich trybem, podziałem na grupy, procedurami zapisu do grup, itp.) prosimy kierować do opiekunów lat/specjalizacji.

 
ROK I : LINK
ROK II:  LINK
 
 

SM - kursy opcyjne:  LINK

 

Uwaga:   rejestracja na zajęcia z wybranego obcego języka nowożytnego odbywa się poprzez stronę www.usosweb.uj.edu.pl - więcej informacji na stronach Jagiellońskiego Centrum Językowe.


Zgodnie z Zarządzeniem nr 121 Rektora UJ z dnia 4 października br. w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia w formie kształcenia zdalnego będą się odbywać w następujących terminach: 1. Od 29 do 30 października 2022 r. 2. Od 2-6 listopada 2022 r. 3. Od 17-22 grudnia 2022 r. 4. Od 3-5 stycznia 2023 r. 5. Od 7-8 stycznia 2023 r. W związku z tym zjazdy studiów niestacjonarnych w terminach: 4-6 listopada 2022r. i 16-18 grudnia 2022r. odbędą się w systemie zdalnym. W soboty przypadające w terminach zjazdów zdalnych czyli 5 listopada i 17 grudnia Sekretariat ds. studenckich będzie nieczynny.