Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty dla studentów


REGULAMIN STUDIÓW
Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich:
Załącznik do uchwały nr 25/IV/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.
 

STATUT UJ
Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego. Załącznik do uchwały nr 37/V/2019 Senatu UJ z dnia 29 maja 2019 roku znajduje się w tym pliku pdf.


WZORY PODAŃ, WNIOSKÓW I DEKLARACJI

Po adresem https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism znajdują się wzory pism (podania, wnioski, oświadczenia, rezygnacje) dotyczące toku studiowania.

 

Do prodziekana ds. dydaktyki kierujemy wnioski o: urlop dziekański, wpis po urlopie dziekańskim, wznowienie studiów i przeniesienia na inna uczelnię.

Pozostałe pisma adresujemy do Z-cy Dyrektora ds. studenckich.