Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty dla studentów

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA 
Informacje dla studentów dotyczące semestru letniego 2020/21 znajdują się tutaj (pdf).


REGULAMIN STUDIÓW
Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Załącznik do uchwały nr 25/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.) jest tutaj (pdf).


STATUT UJ
Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego (Załącznik do uchwały nr 37/V/2019 Senatu UJ z dnia 29 maja 2019 roku) znajduje się tutaj (pdf).


WZORY PODAŃ, WNIOSKÓW I DEKLARACJI

Po adresem https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism znajdują się wzory pism (podania, wnioski, oświadczenia, rezygnacje) dotyczące toku studiowania.

 

Pisma kierowanie do Zastępcy dyrektora ds. studenckich :

- wniosek o uzyskanie wpisu warunkowego na kolejny rok studiów załącznik nr 1

- wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie roku studiów załącznik nr 2

- deklaracja o zamiarze wykorzystania urlopu studenckiego załącznik nr 3


Pisma kierowane do Prodziekan ds. dydaktyki:

- wniosek o wyrażenie zgody na ponowne powtarzanie roku studiów załącznik 4

- wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego załącznik 5

- wniosek o wpis po urlopie dziekańskim/studenckim załącznik 6

- wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg Indywidualnego Planu Studiów załącznik 7