Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Filologia angielska (FA)

Kierownik kierunku: dr hab. Anna Tereszkiewicz, prof. UJ

Efekty kształcenia na kierunku filologia angielska (studia II stopnia) są dostępne tutaj.

 

Kierunek: Filologia angielska z językiem niemieckim (FAN)

Kierownik kierunku: dr Marcin Jaroszek

Efekty kształcenia na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim (studia II stopnia) są dostępne tutaj.


 

Kierunek: Przekład literacki (PL)

Kierownik kierunku: dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ

Informacje na temat kierunku Przekład literacki można znaleźć tutaj.


 

Kierunek: The European Joint Master’s Programme in English and American Studies (EJMPEAS)

Kierownik kierunku: dr Anna Paluchowska-Messing

Informacje na temat kierunku The European Joint Master’s Programme in English and American Studies można znaleźć tutaj.


 

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH (FA I FAN)

(od roku akad. 2021/2022)


Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Rozpoczynając studia na specjalności Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat literatury anglojęzycznej; nie tylko brytyjskiej, czy amerykańskiej, lecz także tej pisanej w Kanadzie, Irlandii, RPA, czy Australii. Studenci poznają historię oraz teorię literatury, studiują techniki narracyjne oraz gatunki literackie, analizują teksty oraz je interpretują, dyskutują o tożsamości, historii, pamięci, czy (auto)biografistyce – innymi słowy czytają i piszą o książkach. Specjalność Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie oferuje 3 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami rozwoju literatury (w ramach wybranego seminarium oraz dzięki bogatej ofercie opcji), by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.


Program specjalności LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku Filologia angielska jest dostępny tutaj.

Program specjalności LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim jest dostępny tutaj.

 

Przekładoznawstwo

Rozpoczynając studia na specjalności Przekładoznawstwo studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu translatoryki. Poznają dzieje i nurty myśli przekładoznawczej, uczą się krytycznego spojrzenia na własne i cudze rozwiązania, a ponadto dyskutują o przekładzie jako zjawisku językowym, kulturowym i artystycznym. Podczas ćwiczeń praktycznych, studenci spotykają się z doświadczonymi nauczycielami i tłumaczami, poznają tajniki przekładu tekstów literackich, humanistycznych i urzędowych. W ramach specjalności studenci śledzą również najnowsze metody badań, m. in. komputerowej analizy tekstu (stylometria, text mining) i prowadzą własne badania na obszernych korpusach przekładowych, eksplorując nowe wymiary humanistyki. Specjalność Przekładoznawstwo oferuje 4 seminaria magisterskie oraz szereg kursów dodatkowych. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań przekładoznawczych, by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej. 

Program specjalności PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku Filologia angielska jest dostępny tutaj.

Program specjalności PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim jest dostępny tutaj.


 

Lingwistyka

Rozpoczynając studia na specjalności Lingwistyka studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat różnorodnych zagadnień dotyczących języka. Wybierając tę specjalność studenci między innymi poznają odmiany języka angielskiego, dyskutują na temat języków mniejszości, stylów językowych kobiet i mężczyzn, badają problem wpływu mediów na język oraz komunikację, zarówno w kontekście mediów tradycyjnych, jak również elektronicznych, analizują różne przykłady użycia języka w prasie, telewizji, czy w Internecie. Poszerzają również swoją wiedzę na temat kontaktów językowych, zmian i tendencji rozwojowych w języku angielskim, omawiają kwestię języka angielskiego jako języka globalnego i międzynarodowego. Mają także możliwość pogłębienia wiedzy na temat procesu przyswajania języka. Studenci poznają różne techniki analizy języka, dyskursu oraz gatunków tekstów. Specjalność Lingwistyka oferuje 2 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań językoznawczych (w ramach wybranego seminarium oraz poprzez bogatą ofertę opcji), by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.

Program specjalności LINGWISTYKA na kierunku Filologia angielska jest dostępny tutaj.

Program specjalności LINGWISTYKA na kierunku Filologia angielska z językiem niemieckim jest dostępny tutaj.

 

Nasza oferta seminariów dyplomowych w roku akad. 2021/2022:

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie w roku akademickim 2021/2022 (po polsku) - tutaj (pdf)
MA seminars offered in the 2021/2022 academic year (in English) - here (pdf)
SPECJALIZACJE NA STUDIACH STACJONARNYCH

(w roku akademickim 2020/2021)


Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Rozpoczynając studia na specjalizacji „Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie” studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę na temat literatury anglojęzycznej; nie tylko brytyjskiej, czy amerykańskiej, lecz także tej pisanej w Kanadzie, Irlandii, RPA, czy Australii. Studenci poznają historię oraz teorię literatury, studiują techniki narracyjne oraz gatunki literackie, analizują teksty oraz je interpretują, dyskutują o tożsamości, historii, pamięci, czy (auto)biografistyce – innymi słowy czytają i piszą o książkach. Specjalizacja „Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie” oferuje 3 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami rozwoju literatury (w ramach wybranego seminarium oraz dzięki bogatej ofercie opcji), by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.

Opiekun specjalizacji w roku akademickim 2020/2021: dr Ewa Kowal

Program specjalizacji LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku filologia angielska jest dostępny tutaj.

Program specjalizacji LITERATUROZNAWSTWO BRYTYJSKIE I AMERYKAŃSKIE na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim jest dostępny tutaj.

 

Przekładoznawstwo

Rozpoczynając studia na specjalizacji „Przekładoznawstwo” studenci mają możliwość poszerzyć swoją wiedzę z zakresu translatoryki. Poznają dzieje i nurty myśli przekładoznawczej, uczą się krytycznego spojrzenia na własne i cudze rozwiązania, a ponadto dyskutują o przekładzie jako zjawisku językowym, kulturowym i artystycznym. Podczas ćwiczeń praktycznych, studenci spotykają się z doświadczonymi nauczycielami i tłumaczami, poznają tajniki przekładu tekstów literackich, humanistycznych i urzędowych. W ramach specjalizacji studenci śledzą również najnowsze metody badań, m. in. komputerowej analizy tekstu (stylometria, text mining) i prowadzą własne badania na obszernych korpusach przekładowych, eksplorując nowe wymiary humanistyki. Specjalizacja „Przekładoznawstwo” oferuje 4 seminaria magisterskie oraz szereg kursów dodatkowych. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań przekładoznawczych, by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej. 

Opiekun specjalizacji w roku akademickim 2020/2021: dr hab. Jan Rybicki

Program specjalizacji PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku filologia angielska jest dostępny tutaj.

Program specjalizacji PRZEKŁADOZNAWSTWO na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim jest dostępny tutaj.

 

Językoznawstwo angielskie

Rozpoczynając studia na specjalizacji „Językoznawstwo angielskie” studenci mają możliwość zgłębić tajniki teorii języka, rozwinąć swoją wiedzę dotyczącą nie tylko morfologii, składni, semantyki i pragmatyki, lecz także socjolingwistyki, stylistyki, tekstologii i analizy dyskursu. Wybierając tę specjalizację studenci poszerzają m.in. swoją znajomość problematyki kontaktów językowych, komunikacji międzykulturowej, poznają różnorodne odmiany języka angielskiego, a także badają problem wpływu mediów na język oraz komunikację. Studenci poznają techniki analizy języka, dyskursu, gatunków tekstów, analizują oraz interpretują zjawiska językowe. Specjalizacja „Językoznawstwo angielskie” oferuje 2 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań językoznawczych (w ramach wybranego seminarium oraz poprzez bogatą ofertę opcji), by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.

Opiekun specjalizacji w roku akademickim 2020/2021: dr hab. Grzegorz Szpila, prof. UJ

Program specjalizacji JĘZYKOZNAWSTWO ANGIELSKIE na kierunku filologia angielska jest dostępny tutaj.

Program specjalizacji JĘZYKOZNAWSTWO ANGIELSKIE na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim jest dostępny tutaj.

 

Językoznawstwo stosowane

Rozpoczynając studia na specjalizacji „Językoznawstwo stosowane” studenci mają możliwość zgłębić wiedzę pedagogiczną i psychologiczną potrzebną nauczycielowi chcącemu uczyć w sposób nowoczesny i inspirujący, a także rozwinąć umiejętności i sprawności niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela w wielokulturowym i międzynarodowym kontekście nowoczesnej szkoły europejskiej. Specjalizacja „Językoznawstwo stosowane” oferuje 2 seminaria magisterskie oraz szereg opcji. Podczas pierwszego roku studiów studenci zapoznają się z różnymi kierunkami badań w językoznawstwie stosowanym, by móc wybrać ten najbardziej ich interesujący do opracowania w pracy magisterskiej.

Opiekun specjalizacji w roku akademickim 2020/2021: dr Marcin Kleban

Program specjalizacji JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE na kierunku filologia angielska jest dostępny tutaj.

Program specjalizacji JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE na kierunku filologia angielska z językiem niemieckim jest dostępny tutaj.

 

Przykładowe tytuły prac magisterskich obronionych w IFA można znaleźć tutaj (pdf).

 

 

Moduł dydaktyczny

Informacje na temat modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela we wszystkich typach szkół można znaleźć tutaj.Ramowe zasady uzyskiwania zaliczeń i przystępowania do egzaminów z PNJA na studiach II stopnia w IFA UJ znajdziesz TUTAJ.

 

Technical Writing z Motorola Solutions Polska

Studenci studiów magisterskich w IFA UJ mają dostęp do ścieżki prozawodowej współtworzonej z Motorola Solutions Polska.

Oferowany program ma charakter wieloetapowy i w jego skład wchodzą zajęcia dla I roku SM prowadzone w IFA UJ przez pracowników Instytutu oraz zajęcia i warsztaty w laboratoriach komputerowych Motoroli. Najlepsi studenci programu otrzymują na II roku SM oferty płatnych praktyk w Motorola Solutions Polska.

Osoby ze wszystkich specjalizacji na I roku SM zainteresowane udziałem w programie mogą rejestrować się w systemie USOSweb na pierwszy etap ścieżki – kurs Introduction to Technical Writing prowadzony przez dr. Andrzeja Kurtykę.