Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Władysław Chłopicki, prof. UJ

Dr hab. Władysław Chłopicki, prof. UJ

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4675-4102

Pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej, zatrudniony za stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia. Stopień Bachelor of Arts otrzymał w Alliance College w Pensylwanii, Master of Arts w Purdue University w Indianie, zaś stopień magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prace doktorską obronił w roku 2000 także na UJ, zaś w roku 2019 Rada Wydziału Filologicznego UJ przyznała mu stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe obejmują: interdyscyplinarne badania nad humorem w kontekście kulturoznawstwa, językoznawstwa kognitywnego, dyskursologii i narratologii, jak również zagadnienia przekładoznawstwa i komunikacji w biznesie. Autor pierwszego w Polsce opracowania na temat międzynarodowych badań nad humorem, ponad 60 artykułów na temat humoru, pragmatyki i stylów komunikacyjnych. Współredagował liczne monografie z zakresu humoru, językoznawstwa, komunikacji międzykulturowej jak i stylów komunikacyjnych w języku polskim i angielskim, m.in. Style komunikacyjne, Cognition in Language, Culture’s Software: Communication Styles oraz Humorous Discourse. Jest współredaktorem ponad 40 publikacji z serii Język i komunikacja oraz redaktorem serii wydawniczej Humor and Culture, z których dotychczas wydano anglojęzyczne monografie dotyczące humoru polskiego, węgierskiego i rumuńskiego. Wykładał m.in. w Niemczech, Portugalii, Irlandii Północnej, Estonii, Rumunii, Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie. Jest założycielem i współredaktorem The European Journal of Humor Research i Tertium Linguistic Journal / Półrocznika Językoznawczy Tertium oraz członkiem zarządu wielu międzynarodowych czasopism, w tym czasopisma Humor. Jest wieloletnim przewodniczącym Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Tertium oraz członkiem zarządu International Society of Humor Studies (był prezesem tego Towarzystwa w latach 2016-2018). Brał i bierze udział w wielu międzynarodowych grantach (m.in. polsko-estońskim, wyszehradzkim, NETLANG (portugalskim), MDH20 (francuskim), a także UNA Seed). Uczestnik bądź organizator wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, m.in. organizator dużej konferencji ISHS w Krakowie w 2012 r., współorganizator cyklu ogólnopolskich konferencji Język trzeciego tysiąclecia (od r. 2000), a także konferencji Communication Styles odbywających się co dwa lata w Krośnie, gdzie jest również zatrudniony w tamtejszej Karpackiej Państwowej Uczelni w Zakładzie Filologii Angielskiej. Jest także autorem licznych tłumaczeń wydawnictw albumowych, artykułów i książek naukowych z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii czy muzykologii.