Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Władysław Chłopicki, prof. UJ

Dr hab. Władysław Chłopicki, prof. UJ

Pracownik naukowy Instytutu Filologii Angielskiej, zatrudniony za stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia. Stopień Bachelor of Arts otrzymał w Alliance College w Pensylwanii, Master of Arts w Purdue University w Indianie, zaś stopień magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prace doktorską obronił w roku 2000 także na UJ, zaś w roku 2019 Rada Wydziału Filologicznego UJ przyznała mu stopień doktora habilitowanego. Jego zainteresowania naukowe obejmują: interdyscyplinarne badania nad humorem w kontekście kulturoznawstwa, językoznawstwa kognitywnego, dyskursologii i narratologii, jak również zagadnienia przekładoznawstwa i komunikacji w biznesie. Autor pierwszego w Polsce opracowania na temat międzynarodowych badań nad humorem, ponad 60 artykułów na temat humoru, pragmatyki i stylów komunikacyjnych. Współredagował liczne monografie z zakresu humoru, językoznawstwa, komunikacji międzykulturowej jak i stylów komunikacyjnych w języku polskim i angielskim, m.in. Style komunikacyjne, Cognition in Language, Culture’s Software: Communication Styles oraz Humorous Discourse. Jest współredaktorem ponad 40 publikacji z serii Język i komunikacja oraz redaktorem serii wydawniczej Humor and Culture, z których dotychczas wydano anglojęzyczne monografie dotyczące humoru polskiego, węgierskiego i rumuńskiego. Wykładał m.in. w Niemczech, Portugalii, Irlandii Północnej, Estonii, Rumunii, Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie. Jest założycielem i współredaktorem The European Journal of Humor Research i Tertium Linguistic Journal / Półrocznika Językoznawczego Tertium oraz członkiem zarządu wielu międzynarodowych czasopism, w tym czasopisma Humor. Jest wieloletnim przewodniczącym Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Tertium oraz byłym członkiem zarządu International Society of Humor Studies (był prezesem tego Towarzystwa w latach 2016-2018). Brał i bierze udział w wielu międzynarodowych grantach (m.in. polsko-estońskim, wyszehradzkim, NETLANG (portugalskim), a także w dwóch grantach UNA Europa, ponadto jest kierownikiem grantu CELSA oraz grupy badawczej POB UJ, oraz redaktorem strony https://humorinpublic.eu/). Uczestnik bądź organizator wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, m.in. organizator dużej konferencji ISHS w Krakowie w 2012 r., współorganizator cyklu ogólnopolskich konferencji Język trzeciego tysiąclecia (od r. 2000), a także konferencji Communication Styles odbywały się co dwa lata w Krośnie, gdzie jest również zatrudniony w tamtejszej Karpackiej Państwowej Uczelni w Zakładzie Filologii Angielskiej. Jest także autorem licznych tłumaczeń wydawnictw albumowych, artykułów i książek naukowych z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii czy muzykologii.


Władysław Chłopicki na stronach organizacji ORCID (0000-0002-4675-4102)

Link do witryny projektu Humour in European Public Sphere (humorinpublic.eu)