Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Monika Coghen, prof. UJ

Absolwentka IFA UJ oraz Uniwersytetu w Oxfordzie (M. Litt. 1993). Rozprawę doktorską pt. “The Gothic in the Dramas of Coleridge, Wordsworth and Shelley” obroniła w roku 2001 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2020 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego na podstawie cyklu artykułów pt. „Polska recepcja literatury angielskiego romantyzmu w XIX i XX wieku”. W roku akademickim 2001/2 wykładała na Troy State Universtity (AL, USA), a w latach 2002-2020 pracowała w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Jej główne zainteresowania badawcze to literatura brytyjska XVIII i XIX wieku oraz recepcja brytyjskiej literatury XVIII i XIX wieku w Polsce.

Jest członkiem Komisji Neofilologicznej PAU, PASE, British Association for Romantic Studies oraz Polskiego Towarzystwa Studiów nad Europejskim Romantyzmem.

 

WYBRANE PUBLIKACJE


REDAKCJA (wraz z Anną Paluchowską-Messing):

Romantic Dialogues and Afterlives, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020.


ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

„Cosmopolitan Readings and National Identity: Niemcewicz’s Adaptations of English Literature.” La questione Romantica. Rivista interdisciplinare di studi romantici. Ballads and Narrative Poetry. Nuova Serie (2009) V t. 1, nr 2, s.109-18.

„Polacy na grobie Shelleya”, Prace Komisji Neofilologicznej PAU (2010) t. 9, Kraków, s.7-19.

„Lord Byron and the Metamorphoses of Polidori’s Vampyre”, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (2011) t. 6, s.29-40.

„Polish Readings of Byron’s Epitaph on Boatswain”, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (2014) t. 9 nr 1, s.7-16.

„The Poet as a Volcano: The Case of Byron”, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis ( 2015) t. 10, nr 2, s.79-90.

„Byronism as Madness in Zygmunt Kaczkowski’s Bajronista (The Byronist)”, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (2016) t. 11, nr 3, s.155-166.

“Rewriting Chaucer’s Wife of Bath’s Tale from Dryden, through Voltaire, to Niemcewicz: Medievalism or Modernisation?”, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis (2017) t.12, z. 3, s.175-185.

“The Construction of the Romantic Byron: Scotch Reviewers and French Critics.” Świat Tekstów. Rocznik Słupski, nr 18, s. 53-68.


ARTYKUŁY / ROZDZIAŁY W TOMACH ZBIOROWYCH

„Coleridge’s Osorio and Remorse: From Tragedy Towards Sentimental Drama.” The Author as Reader: Textual Visions and Revisions. (Salzburg Studies in English Literature and Language, vol. 2). Ed. Sabine Coelsch-Foisner and Wolfgang Gőrtschacher. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s.127-138.

„Fantastic Transformations of the Female Body in Coleridge’s Christabel and Keats’s Lamia.”, Fantastic Body Transformations in English Literature. Ed. Sabine Coelsch-Foisner, Heidelberg: Universität Verlag WINTER, 2006, s.257-67.

„'Speak of me as I am': Krystyn Lach-Szyrma's Two Introductions to British Culture in 1828." Culture, Language and Literature in European and World Border Regions. Ed. Władysław Witalisz and Dorota Rygiel. vol 2. Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, 2007, s.59-67.

„A Laker, a Friend to Poland, or a European Classic: Coleridge’s Polish Reception." The Reception of S. T. Coleridge in Europe. Ed. Elinor Shaffer and Edoardo Zuccato, London; New York: Continuum, 2007, s.275-96.

„The Gothic and the Neoclassical in Byron's Marino Faliero." Byron at the Theatre. Ed. Peter Cochran, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008, s.110-22.

„Shelley in Poland.” The Reception of P.B. Shelley in Europe. Ed. Susanne Schmid and Michael Rossington. The Athlone Critical Series; The Reception of British and Irish Authors in Europe, ed. Elinor Shaffer. London: Continuum, 2008, s.200-19.

„Gothic in Byron’s Dramas.” The Gothic Byron. Ed. Peter Cochran. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009, s.97-110.

„Byronic Outcasts and Polish Exiles.” Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century, tom I: Literature, red. Monika Coghen, Zygmunt Mazur i Beata Piątek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s.377-86.

„’For he is a mixture of gravity and waggery’: Cats in Eighteenth-Century British Poetry”, Poetry and its Language: Papers in Honour of Teresa Bela, red. Marta Gibińska i Władysław Witalisz. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, s.111-120.

„Coleridge’s Zapolya: Between Dramatic Romance and Gothic Melodrama”, Eyes to Wonder, Tongue to Praise. Volume in Honour of Professor Marta Gibińska, red. Agnieszka Pokojska i Agnieszka Romanowska. Kraków: Jagiellonian University Press, 2012, s.277-290.

„Byron’s Dying Gladiator and the Poles”, From Queen Anne to Queen Victoria: Readings in 18th and 19th Century British Literature and Culture. tom 3, red. Grażyna Bystydzieńska i Emma Harris. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich, 2012, s.109-120.

„‘Wanderers of the 19th Century’: The Correspondence between Zygmunt Krasiński and Henry Reeve”, w: Foreign Correspondence, red. Jan Borm i Benjamin Colbert, Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s.107-120.

„Polish Romanticism”, Oxford Handbook of European Romanticism, red. Paul Hamilton, Oxford University Press, 2016, s.557-575.