O nas

prof. dr hab. Marta Gibińska

wykłada starszą literaturę angielską ze szczególnym uwzględnieniem dramatów i poezji Szekspira. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół języka Szekspira, recepcji Szekspira w Polsce i krytyki tłumaczeń szekspirowskich., ale też krytyki tłumaczeń współczesnej poezji polskiej. Autorka około 100 publikacji, m.in., opublikowała dwie monografie: The Functioning of Language in Shakespeare's Plays(1989) oraz Polish Poets Read Shakespeare (2000). Współredagowała wiele prac zbiorowych, m.in., HamletEast-West (z Jerzym Limonem 1998), Czytanie Szekspira (z Ewa Nawrocką i Jackiem Fabiszakiem 2005), Kłamliwe posłanie. Lektury sonetów Szekspira (z Agnieszka Pokojską 2005), Shakespeare: History and Memory (z Agnieszką Romanowską 2008). Wraz z Jackiem Fabiszakiem i Martą Kaperą opublikowała też książkę Szekspir. Leksykon (2003).

Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego, była jego pierwszym prezesem. Członek Deutsche Shakespeare Gesellschaft, i International Shakespeare Association, czlonek zarządu European Shakespeare Research Society.


Publikacje (od 2000 roku)

 

1.   Polish Poets Read Shakespeare. Refashioning of the Tradition. Kraków: Towarzystwo Naukowe Vistulana 2000 (1999) książka profesorska

2.   "Ironia, nostalgia i gra w poezji, czyli Tony Harrison", w: Eseje o współczesnej poezji brytyjskiej i irlandzkiej, red. Ola Kubińska, David Malcolm, Stanisław Modrzewski, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2000, str. 8 - 43

3.   "Epilog Burzy: Pożegnania Herberta i Szekspira", w: Prace Komisji Neofilologcznej, red. Olga Dobijanka-Witczakowa, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2000; str.107-115

4.   "Image and Gesture in Polish Translations of Shakespeare: Juliet's Fiery Footed Desire. Romeo and Juliet III.ii. in : PASE Papers in Literature. Proceedings of the Seventh Annual Conference of the Polish Association for the Study of English, Szczyrk, May 1998. Edited by Wojciech Kalaga and Leszek Drong, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Sląskiego 1999 (ukazało się kwiecień 2000), str.8-19

5.   "More than Jan Kott's Shakespeare - Shakespeare in Polish Theatres after 1956" w: On Page and Stage: Shakespeare in Polish and World Culture, red. Krystyna   Kujawińska-Courtney, Kraków: Universitas 2000, str. 183-196

6.   "'The time is out of joint', czyli o tkance słów" w: Przekładając nieprzekładalne, red. W. Kubiński, O. Kubińska, T. Wolański,  Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2000, str.285-293

7.   ."Shakespeare 2000", Didaskalia, nr 40, grudzień 2000, str.91- 93

8. "The Marriage of True Minds - Is This an Error?" w: Paradoksy humanistyki. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Andrzeja Zgorzelskiego,        redakcja: Ola Kubińska, David Malcolm,   Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2001, str.123-130

9. "Enter Shakespeare: the contexts of early Polish appropriations" w: 400 Hundred Years of Shakespeare in Europe, red. A. Luis Pujamte , Ton Hoenselaars, Newark : University of Delaware Press; London: Associated University Presses 2003, str. 54 - 69

10. Szekspir: leksykon, współautorstwo z :  Jacek Fabiszak, Marta Kapera, Kraków: Znak 2003, stron 259

11. "Bogactwo początku - mistrzostwo końca: dwie komedie Szekspira", w: Wielki teatr świata. Wykłady otwarte na scenie przy Wierzbowej, Warszawa: Teatr Narodowy 2003, str. 54-76

12. „Between History and Entertainment: Historical Narratives of Different Aims and Means" w: Homo Narrans: Texts and Essays in Honor of Jerome Klinkowitz, eds. Mazur, Zygmunt and Richard Utz, Cracow: Jagiellonian University Press 2004, pp.75-91

13. „Measure for Measure: komedia o sprawach poważnych", w: Czytanie Shakespeare'a, red. J. Fabiszak, M. Gibińska, E. Nawrocka, Gdańsk: Słowo/ Obraz, Terytoria 2005, str.176-189

14. „Burza", w: Czytanie Shakespeare'a, red. J. Fabiszak, M. Gibińska, E. Nawrocka, Gdańsk: Słowo/ Obraz, Terytoria 2005, str.264-273

15. „Historia na scenie: trzy części Henryka VI", w: Czytanie Shakespeare'a, red. J. Fabiszak, M. Gibińska, E. Nawrocka, Gdańsk: Słowo/ Obraz, Terytoria 2005, str. 274-289

16. „Makbet: poezja w teatrze", w: : Czytanie Shakespeare'a, red. J. Fabiszak, M. Gibińska, E. Nawrocka, Gdańsk: Słowo/ Obraz, Terytoria 2005, str. 519-531

17.„I wbrew zagładzie tylko mój wiersz ma nadzieję", w: Kłamliwe posłanie. Lektury sonetów Shakespeare'a, red. M. Gibińska, A. Pokojska,  Kraków: Universitas 2005, str. 11-50

18. „Kroniki Szekspira: historia a sztuka dramatyczna", w: Prace Komisji Neofilologicznej PAU, tom IV, red. M. Gibinska-Marzec, O. Dobijanka-Witczakowa, Kraków 2004 (ukazało się luty 2005), str.41-50

19. Słowo wstępne do Dzieł wszystkich Williama Shakespeare'a w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego, 8 t., Kraków: Zielona Sowa 2004 (ukazało się w styczniu 2005); t.1. str.5-23

20. Laudacja Seamusa Heaneya, w: Profesor Seamus Heaney Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego", Kraków 12 maja 2005, str.44-53

21. Współredakcja z:  J. Fabiszak i E. Nawrocka, Czytanie Shakespeare'a Interpretacje, praca zbiorowa, Gdańsk: Słowo/ Obraz Terytoria 2005

22. Współredakcja z:  A. Pokojska, Kłamliwe posłanie. Lektury sonetów Shakespeare'a, praca zbiorowa, Kraków: Universitas 2005

23. Współredakcja z: O. Dobijanka-Witczakowa, Prace Komisji Neofilologicznej PAU , Kraków 2004 (ukazało się w lutym 2005)