Zakład Historii Literatury i Kultury Brytyjskiej

Prowadzimy badania w zakresie literatury i kultury angielskiej od średniowiecza do wieku dwudziestego. W szczególności interesują nas zagadnienia takie jak:

 • dramat średniowieczny
 • tradycja romansu rycerskiego
 • pisma angielskich mistyków
 • ikonografia religijna
 • mediewalizm we współczesnej literaturze fantasy
 • dramat renesansowy
 • literacka i teatralna recepcja twórczości Szekspira w Polsce
 • poezja świecka i religijna siedemnastego wieku
 • powieść osiemnastowieczna
 • poezja, dramat i teatr okresu romantyzmu
 • polsko-brytyjskie stosunki kulturalne w XVIII i XIX wieku
 • recepcja angielskiej literatury romantycznej w Polsce
 • powieść modernistyczna
 • epistemologia powieści
 • poezja i dramat dwudziestego wieku w aspekcie filozoficznym i
 • kulturowym
 • ironia i groteska w prozie brytyjskiej dwudziestego wieku
 • przekład literacki w aspekcie historycznokulturowym


Współpraca międzynarodowa

Nasi studenci korzystają z wiedzy i doświadczenia zdobytego przez pracowników Zakładu podczas wieloletnich kontaktów z uczelniami zagranicznymi. Współpracujemy z uniwersytetami takimi jak University of Surrey, Roehampton, Kingston University, University of Sheffield, New York State University at Buffalo, Univeristy of Southampton, University of Northern Iowa, a także uczelniami w Berlinie, Bambergu, Bochum, Freiburgu, Regensburgu, Kolonii, Salzburgu, Padwie, Bolonii, Bordeaux, Dijon, Pradze. Na zaproszenie naszego Zakładu wybitni uczeni związani w tymi ośrodkami akademickimi od wielu lat przyjeżdżają jako gościnni wykładowcy, dzięki czemu nasi studenci mają okazję wziąć udział prowadzonych przez nich zajęciach, wykładach i seminariach.

Od 2012 roku pracownicy naszego Zakładu zaangażowani są w projekt edukacyjny finansowany w ramach Erasmus Intensive Programme, współtworzony przez grupę uniwersytetów, w skład której, oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego, wchodzą: Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Utrechcie, Uniwersytet w Porto, Uniwersytet w Murcji, Univwersytet w Ferrarze, Freie Universit?t w Berlinie, a od 2015 także Uniwersytet w Bergen i Uniwersytet w Szegedzie.

W latach akademickich 2012/13 oraz 2013/14 odbyła się pierwsza edycja tego programu, pt. „Staging European Identities: Memory, Conflict and Commerce in Early Modern European Culture", w ramach którego studenci studiów drugiego stopnia mieli możliwość wzięcia udziału w dwutygodniowym seminarium na temat wczesno-nowożytnej literatury i kultury europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z pamięcią, konfliktami oraz stosunkami gospodarczymi. Tematyka ta ukazana w tekstach literackich i nieliterackich epoki była analizowana pod okiem specjalistów w dziedzinie historii kultury europejskiej. Intensywny program seminarium skierowany jest do wybranych drogą konkursową wybitnych studentów wymienionych uczelni (pięć osób z każdego uniwersytetu). Głównym celem dydaktycznym jest uzmysłowienie przyszłym politykom, pracownikom instytucji edukacyjnych, instytucji kultury oraz decydentom w sprawach przyszłości Europy głęboko humanistycznych korzeni wspólnoty europejskiej, a tym samym otwarcie ich na konstruktywne podejście do społeczno-politycznych i ekonomicznych trudności, z którymi Europa zmaga się dzisiaj i które staną przed nią w przyszłości. Więcej informacji o projekcie: http://staging-europe.ff.cuni.cz/
 
Na lata 2016-2019 konsorcjum europejskich uniwersytetów, w skład którego wszedł UJ uzyskało finansowanie  na projekt pt. „NEW FACES: Facing Europe in Crisis: Shakespeare’s World and Present Challenges". Prze trzy kolejne lata sześcioro studentów studiów drugiego stopnia specjalizacji literaturoznawczej i przekładoznawczej weźmie udział w intensywnym dwutygodniowym seminarium międzynarodowym na uniwersytetach w Segedynie (2017), Montpellier (2018) i Porto (2019). Kursy oferowane w ramach seminarium umożliwią studentom namysł nad rozmaitymi postaciami kryzysu oraz ich kulturowym przepracowaniem we współczesnej Europie z perspektywy napięć społeczno-politycznych, religijnych i ekonomicznych, z jakimi zmagała się Europa XVI i XVII wieku. Szereg kontekstów europejskiego renesansu mocno rezonuje współcześnie, zwłaszcza wobec kryzysu tożsamości wspólnoty europejskiej, trudności w jej zintegrowanym funkcjonowaniu i konieczności wypracowania stabilnej przyszłości. Szczegółowe informacje o projekcie i wydarzeniach z nim związanych są dostępne na: www.new-faces-erasmusplus.fr


TRWA REKRUTACJA NA EDYCJĘ 2018

Kontakt z kierownikiem projektu: a.romanowska-kowalska@uj.edu.pl


dr hab. Władysław Witalisz

Kierownik Zakładu

 

e-mail:wladyslaw.witalisz@uj.edu.pl

USOS

zobacz więcej...

Adiunkt z habilitacją

dr hab. Anna Walczuk, prof. UJ

e-mail: anna.walczuk@uj.edu.pl

USOS

 

 

zobacz więcej...