Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przeniesienie z innej uczelni

 

Aby rozpocząć starania o przeniesienie należy zaliczyć rok (średnia oczekiwana: 4,0) i posiadać zgodę na przeniesienie wydaną przez władze swojej uczelni (opinię Dziekana Wydziału). Przeniesienie jest możliwe w wypadku studiów równorzędnych, tj. ze studiów pierwszego stopnia na studia pierwszego stopnia, ze studiów drugiego stopnia na studia drugiego stopnia, ze studiów stacjonarnych na studia stacjonarne, ze studiów niestacjonarnych na studia niestacjonarne. Przeniesienie jest ponadto możliwe tylko w wypadku, gdy kandydat/kandydatka spełnia kryteria rekrutacyjne (tzn. jeśli jego/jej wyniki zapewniłyby przyjęcie na studia w postępowaniu rekrutacyjnym).

Powyższe kryteria dotyczą zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców.

W sprawie przeniesienia proszę się kontaktować z  Zastępcą Dyrektora IFA UJ  dr hab. Magdaleną Szczyrbak podczas jej dyżurów.

Warunkiem przeniesienia jest ustalenie i wyrównanie różnic programowych. Jeśli różnice są zbyt duże, przeniesienie nie jest możliwe.

W razie pytań proszę się kontaktować z Sekretariatem IFA ds. studenckich.