Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Staff and doctoral students

Name           E-mail    ---    Room   ---   Telephone number
 

mgr Leszek Bajkowski leszek.bajkowski@uj.edu.pl --- 123 --- 12 663 4442

dr Ewa Bandura ewa.bandura@uj.edu.pl --- 103 --- 12 663 4427

dr hab. Katarzyna Bazarnik, prof. UJ k.bazarnik@uj.edu.pl --- 117 --- 12 663 4437

dr Magdalena Bleinert-Coyle magdalena.bleinert-coyle@uj.edu.pl --- 119 --- 12 663 4439

dr hab. Władysław Chłopicki, prof. UJ w.chlopicki@uj.edu.pl --- 102 --- 12 663 4426

dr hab. Michał Choiński michal.choinski@uj.edu.pl --- 105 --- 12 663 4429

prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska elzbieta.chrzanowska-kluczewska@uj.edu.pl --- 122 --- 12 663 4369

dr Małgorzata Cierpisz m.cierpisz@uj.edu.pl --- 106 --- 12 663 4430

mgr Giulia Cirillo giulia.cirillo@uj.edu.pl --- 107 --- 12 663 4431

dr hab. Monika Coghen, prof. UJ monika.coghen@uj.edu.pl --- 119 --- 12 663 4439

dr Izabela Curyłło-Klag izabela.curyllo-klag@uj.edu.pl --- 118 --- 12 663 4438

dr hab. Marta Dąbrowska, prof. UJ marta.b.dabrowska@uj.edu.pl --- 126 --- 12 663 4445

dr Katarzyna Hauzer k.hauzer@uj.edu.pl --- 105 --- 12 663 4429

dr hab. Agata Hołobut, prof.UJ agata.holobut@uj.edu.pl --- 106 --- 12 663 4430

mgr Alina Ielisieieva alina.ielisieieva@uj.edu.pl --- 107 --- 12 663 4431

dr Dobromiła Jagiełła-Łoboda dobromila.jagiella@uj.edu.pl --- 126 12663 4445

dr Marcin Jaroszek marcin.jaroszek@uj.edu.pl --- 116 --- 12 663 4436

dr hab. Maria Jodłowiec, prof. UJ maria.jodlowiec@uj.edu.pl --- 101 --- 12 663 4425

dr Marta Kapera marta.kapera@uj.edu.pl --- 106 --- 12 663 4430

dr Marcin Kleban marcin.kleban@uj.edu.pl --- 116 --- 12 663 4436

mgr Magdalena Kłoczowska magdalena.kloczowska@uj.edu.pl --- 114 --- 12 663 4434

mgr Anna Kosiarz-Stolarska anna.kosiarz-stolarska@uj.edu.pl --- 103 --- 12 663 4427

dr Ewa Kowal ewa.kowal@uj.edu.pl --- 118 --- 12 663 4438

dr Dagmara Kowalewska daga.kowalewska@uj.edu.pl --- 104 --- 12 663 4428

dr Ewa Kowalska-Stasiak ewa.kowalska-stasiak@uj.edu.pl --- 104 --- 12 663 4428

dr Agnieszka Król-Markefka (urlop) agnieszka.krol-markefka@uj.edu.pl --- 112 --- 12 663 4432

dr hab. Bożena Kucała, prof. UJ bozena.kucala@uj.edu.pl --- 117 --- 12 663 4437

dr Andrzej Kurtyka andrzej.kurtyka@uj.edu.pl --- 106 --- 12 663 4430

dr hab. Robert Kusek, prof. UJ robert.kusek@uj.edu.pl --- 118 --- 12 663 4438

dr hab. Monika Kusiak-Pisowacka, prof. UJ monika.kusiak@uj.edu.pl --- 112 --- 12 663 4432

dr hab. Justyna Leśniewska, prof. UJ justyna.lesniewska@uj.edu.pl --- 113 --- 12 663 4433

prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld manczak@uj.edu.pl --- 125 --- 12 663 4444

prof. dr hab. Zygmunt Mazur zygmunt.mazur@uj.edu.pl --- 115 --- 12 663 4435

dr Michał Palmowski michal.palmowski@uj.edu.pl --- 105 --- 12 663 4429

dr Anna Paluchowska-Messing a.paluchowska-messing@uj.edu.pl --- 120 --- 12 663 4440

dr hab. Andrzej Pawelec, prof. UJ andrzej.pawelec@uj.edu.pl --- 130 --- 12 663 4448

dr hab. Beata Piątek beata.piatek@uj.edu.pl --- 117 --- 12 663 4437

mgr Piotr Pieńkowski piotr.pienkowski@uj.edu.pl --- 101 --- 12 663 4425

dr hab. Agnieszka Romanowska-Kowalska, prof. UJ a.romanowska-kowalska@uj.edu.pl --- 119 --- 12 663 4439

dr Marta Ruda marta.ruda@uj.edu.pl --- 124 --- 12 663 4443

dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ jan.rybicki@uj.edu.pl --- 102 --- 12 663 4426

Aeddan Shaw, PhD aeddan.shaw@uj.edu.pl --- 103 --- 12 663 4427

Ramon Shindler, MSc ramon.shindler@uj.edu.pl --- 114 --- 12 663 4434

mgr Katarzyna Szczepanik katarzyna.szczepanik@uj.edu.pl --- 104 --- 12 663 4428

dr Joanna Szczepańska-Włoch joanna.szczepanska-wloch@uj.edu.pl --- 123 --- 12 663 4442

dr hab. Magdalena Szczyrbak, prof. UJ magdalena.szczyrbak@uj.edu.pl --- 128 --- 12 663 4446

dr hab. Grzegorz Szpila, prof. UJ grzegorz.szpila@uj.edu.pl --- 124 --- 12 663 4443

dr Jerzy Świątek jerzy.swiatek@uj.edu.pl --- 102 --- 12 663 4426

dr hab. Anna Tereszkiewicz, prof. UJ anna.tereszkiewicz@uj.edu.pl --- 124 --- 12 663 4443

dr Magdalena Trepczyńska magdalena.trepczynska@uj.edu.pl --- 112 --- 12 663 4432

dr Mateusz Urban mateusz.urban@uj.edu.pl --- 124 --- 12 663 4443

dr hab. Anna Walczuk, prof. UJ anna.walczuk@uj.edu.pl --- 120 --- 12 663 4440

dr hab. Ewa Willim, prof. UJ ewa.willim@uj.edu.pl --- 125 --- 12 663 4444

dr Ewa Witalisz ewa.witalisz@uj.edu.pl 113 --- 12 663 4433

dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ wladyslaw.witalisz@uj.edu.pl --- 120 --- 12 663 4440

 

Institute officers

Name  --- Room ---  Telephone number

mgr Anna Żytka urlop --- 122  --- 12 663 4370

mgr inż. Barbara Cukier barbara.cukier@uj.edu.pl --- 127 --- 12 663 4372

mgr Karolina Kopacz karolina.kopacz@uj.edu.pl --- 127 --- 12 663 4371

mgr Alicja Styba alicja.styba@uj.edu.pl --- 129 --- 12 663 4447

mgr Kamila Styba kamila.styba@uj.edu.pl --- 122 --- 12 663 4370

mgr inż. Bogumiła Galos bogumila.galos@uj.edu.pl --- 127 --- 12 663 4373

 

Doctoral students in the 2020/2021 academic year

Name           ---     E-mail    ---    Department ---   Supervisor

mgr Jakub Antosz-Rekucki, SDNH --- j.antosz-rekucki@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia --- dr hab. A. Hołobut, prof. UJ

mgr Katarzyna Biela --- k.biela@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej --- dr hab. Bazarnik, prof. UJ

mgr Giulia Cirillo --- giulia.cirillo@student.uj.edu.pl --- Zakład Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia --- dr hab. A. Pawelec, prof. UJ

mgr Magdalena Derecka --- magdalena.derecka@student.uj.edu.pl --- Katedra Językoznawstwa Angielskiego --- dr hab. M. Dąbrowska

Mgr Damian Herda --- damian.herda@doctoral.uj.edu.pl --- Katedra Językoznawstwa Angielskiego --- dr hab. Ewa Willim, prof. UJ

mgr Alina Ielisiejeva --- alina.ielisieieva@uj.edu.pl --- Zakład Historii Literatury i Kultury Brytyjskiej --- dr hab. W. Witalisz, prof. UJ

mgr Kinga Jęczmińska --- kinga.jeczminska@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej --- dr hab. B. Kucała, prof. UJ

mgr Alisa Anastasjia Kavetska, SDNH --- alisa.kavetska@student.uj.edu.pl --- Zakład Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia --- dr hab. M. Jodłowiec

mgr Alicja Lasak --- alicja.lasak@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej --- dr hab. B. Kucała, prof. UJ

mgr Kinga Latała --- kinga.latala@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej --- dr hab. R. Kusek, prof. UJ

mgr Anna Łozińska --- anna.lozinska@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej --- prof. dr hab. Z. Mazur

mgr Olga O’Toole --- olga.otoole@doctoral.uj.edu.pl --- Katedra Językoznawstwa Angielskiego --- dr hab. Marta Dąbrowska

mgr Krystian Piotrowski, SDNH --- krystian.piotrowski@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej --- dr hab. R. Kusek, prof. UJ

mgr Karolina Pasiut --- karolina.pasiut@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Historii Literatury i Kultury Brytyjskiej --- dr hab. W. Witalisz, prof. UJ

mgr Dagmara Poskart --- dagmara.poskart@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Historii Literatury i Kultury Brytyjskiej --- dr hab. T. Bela, prof. UJ

mgr Sabina Sosin --- sabina.sosin@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej --- dr hab. K. Bazarnik, prof. UJ

mgr Kinga Szperka --- kinga.szperka@student.uj.edu.pl --- Zakład Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia --- dr hab. M. Jodłowiec

mgr Magdalena Wąsowicz --- magdalena.wasowicz@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Historii Literatury i Kultury Amerykańskiej --- prof. dr hab. Z. Mazur

mgr Dominika Werońska,SDNH  --- dominika.weronska@student.uj.edu.pl --- Zakład Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia --- dr hab. J. Rybicki, prof. UJ

mgr Piotr Wesołowski,SDNH --- piotr.a.wesolowski@doctoral.uj.edu.pl --- Zakład Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia --- dr hab. J. Rybicki, prof. UJ