Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr Joanna Szczepańska-Włoch

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie lingwistyki stosowanej, starszy wykładowca w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawę doktorską zatytułowaną „Contemporary political interview in Poland and Great Britain ― a contrastive analysis of the genre with respect to the theory of discourse games” poświęconą studium komparatystycznemu gatunku na bazie teorii gier dyskursywnych (dialogowych) ze szczególnym uwzględnieniem semantyki „teorio-growej" Jaakko Hintikki obroniła 14 października 2020. Zainteresowania naukowe obejmują teorię dyskursu (w szczególności dyskurs mediów i dyskurs polityczny), retorykę, erystykę oraz pragmalingwistykę.

 

Informacja o dorobku naukowym

 

tytuł doktora (październik 2020): praca pt. “The contemporary political interview in Great Britain and Poland ‒ a contrastive analysis of the genre with respect to the theory of discourse games”, („Współczesny wywiad polityczny w Wielkiej Brytanii i Polsce ‒ analiza kontrastywna gatunku na bazie teorii gier dyskursywnych”)

 

Odczyty i referaty

 

Political Discourse Analysis — Neutralism, Accommodation and Politeness in Polish and British TV News Interviews [referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum pt. The Contextuality of Language and Culture. Linguistic and Literary Pragmatics, Philosophy of Language, Hermeneutics, Interpretation”, Kolegium Nauk Humanistycznych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i College „The Top”, Bielsko-Biała–Kraków, Kraków 30 maja–1 czerwca 2008 r.].

 

An Art of Self-Defence, an Art of Self-Deception, or the Essence of Citizen’s Duty? Rhetorical Discourse in the Language of Politicians [referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum pt. “What’s in a Text?”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 9–11września 2010 r.].

 

Literal, Loose or Metaphorical Concepts? Metaphor in the Language of Politicians [referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum pt. „Meaning, Context & Cognition”, Uniwersytet Łódzki, 24–26 marca 2011 r.].

 

Rhetoric — the Art of Good Speaking or the Art of Seduction? Ethos, Pathos and Logos in the Language of Politicians [referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum pt. 44th Annual Meeting of British Association for Applied Linguistics, organizowanym przez University of West England in Bristol, 1–3 września 2011].

 

Rhetoric ― Martial Art or the Art of Winning the Soul by Discourse? Language of Politicians vs. Ethos, Pathos and Logos [referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum pt. Days of Ivo Škarić. International Conference on Rhetoric”, Postira, Chorwacja, 19–22 kwietnia 2012 r.].

 

Inventio and Elocutio. Figurative Language and Models of Argumentation in the Language of Politicians [referat wygłoszony na Uniwersytecie w Voldzie, Norwegia, podczas pobytu w ramach programu stypendialnego „Socrates-Erasmus”; 7−11 maja 2012 r.].

 

Teaching Vocabulary to Young Pupils [prowadzenie seminarium w Uniwersytecie w Voldzie, Norwegia, podczas pobytu w ramach programu stypendialnego „Socrates-Erasmus”; 7−11 maja 2012 r.].

 

Complex and Value-laden or Tangible and Self-evident? Metaphor in the Political Discourse [referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum pt. „The Stockholm Metaphor Festival”, Stockholm University, 6–8 września 2012 r.].

 

The Role of the Political Interview in Agenda Setting and Communication [referat wygłoszony na warsztatach naukowych w ramach Europaeum pt. „From Plato to NATO: Communication, Media and Rhetoric in Europe”, University of Oxford, 7–10 listopada 2012 r.].

 

Rhetoric ― Martial Art or the Art of Winning the Soul by Discourse? Language of Politicians vs. Ethos, Pathos and Logos [referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum pt. „Days of Ivo Škarić. II International Conference on Rhetoric”, Postira, Chorwacja, 23–26 kwietnia 2014 r.].

 

A Strategic Bias in the Political Enterprise [referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum pt. “DICOEN VIII 8th International Conference in Discourse, Communication and the Enterprise”, Neapol, Włochy, 11–13 czerwca 2015 r.].

 

Negotiating One’s Face ― A “Game” Perspective in the Political News Interviews [referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum pt. “1st International Conference on Communication Across Cultures (COCAC) Negotiating and Resolving Conflicts”, Warszawa, Polska, 6–7 listopada 2015 r.].

 

A Dogged Style of Questioning as a Strategic Weapon of the Interviewer [referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum pt. April Conference Fourteen, The Fourteenth International Conference on English and American Literature and Culture, Kraków, Polska, 20‒22 kwietnia 2017 r.].

 

Artykuły

 

Political Discourse Analysis — Neutralism, Accommodation and Politeness in Polish and British TV News Interviews [w:] The Contextuality of Language and Culture, ed. by E. Chrzanowska-Kluczewska, A. Gołda-Derejczyk, Bielsko-Biała 2009, s. 65–80.

 

Aspects of Conduct in Polish and British TV News Interviews with Politicians [w:] Pragmatic Perspectives on Language and Linguistics, vol. II: Pragmatics of Semantically Restricted Domains, ed. by I. Witczak-Plisiecka, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2010, s. 127–145.

 

An art of self-defence, an art of self-deception, or the essence of citizen’s duty? Rhetorical discourse in the language of politicians [w:] What’s in a Text? Inquiries into the Textual Cornucopia, ed. by A. Głaz, H. Kowalewski, A. Weremczuk, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2012, s. 86–102.

 

Rhetoric―Martial Art or the Art of Winning the Soul by Discourse? Language of Politicians vs. Ethos, Pathos and Logos [w:] What do we know about the world? Rhetorical and Argumentative Perspectives, ed. G. Kišiček, I. Ž. Žagar, Digital Library of Slovenia and Centre for Research in Reasoning, Argumentation and Rhetoric, University of Windsor, 2013, s. 129-142.

 

Metaphors in Political Speech [w:] New Insights into Rhetoric and Argumentation, eds. Anita Runjić-Stoilova i Gordana Varošanec-Škarić, Faculty of Humanities and Social Sciences, Split 2017, s. 110–132.

 

Tłumaczenia

 

współpraca z wydawnictwami Societas Vistulana oraz Avalon (tłumacz j. ang.; łącznie ok. 30 artykułów naukowych oraz ok. 300 streszczeń artykułów naukowych z zakresu historii, historii średniowiecza, historii sztuki oraz teologii; obsługa translatorska Światowych Dni Młodzieży 2016 (KAI)

 

Stypendia

 

stypendium DAAD „Ostpartnerschaften”, Heidelberg, wrzesień 2011

udział w warsztatach naukowych organizowanych przez Europaeum 2012 „From Plato to NATO: Communication, Media and Rhetoric in Europe”, Uniwersytet Oksfordzki, 2012

stypendium w ramach programu „Socrates-Erasmus” (teaching mobility): Huelva (Hiszpania), Volda (Norwegia), Foggia (Włochy), Salamanca (Hiszpania), Kowno (Litwa), Timisoara (Rumunia)

kwerenda bibliograficzna w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, finansowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wrzesień 2010.

kwerenda bibliograficzna w Uniwersytecie Oksfordzkim, luty 2014.