Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Magdalena Szczyrbak, prof. UJ

Dr hab. Magdalena Szczyrbak, prof. UJ

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego UJ. W 2012 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy pt. The realisation of Concession in the discourse of judges: A genre perspective. W roku 2020 otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie cyklu artykułów pt. Verb patterns and stancetaking in spoken legal genres.

Interesują ją związki języka i prawa, w tym analiza znaczników epistemicznych i ewidencjalnych w dyskursie sędziowskim oraz w dyskursie przesłuchań sądowych. Do kręgu jej zainteresowań naukowych należą ponadto zjawiska komunikacyjne obecne w dyskursie mówionym i dyskursie internetowym. Jej najnowsze prace dotyczą strategii negocjowania stanowisk (stancetaking) i elementów wartościujących (evaluation), w tym użycia czasowników mówienia i czasowników mentalnych w postępowaniach sądowych, przesłuchaniach policyjnych, a także w wyrokach sądowych. Obecnie prowadzi badania nad dyskursem przesłuchań biegłych w amerykańskich procesach karnych z udziałem ławy przysięgłych.

Czynny tłumacz pisemny i ustny, a od roku 2005 tłumacz przysięgły języka angielskiego.

Członek międzynarodowych stowarzyszeń International Language and Law Association i American Pragmatics Association, a także Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

 

KSIĄŻKI

 

Szczyrbak, M. 2014. The Realisation of Concession in the discourse of judges: A genre perspective. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 

 

REDAKCJA ORAZ WSPÓŁREDAKCJA KSIĄŻEK

 

Szczyrbak, M. i Mazur, Z. (red.). 2019. New Perspectives in English and American Studies. Volume 2: Language. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 

Szczyrbak, M. i Tereszkiewicz, A. (red.). 2020. Languages in Contact and Contrast. A Festschrift for Professor Elżbieta Mańczak-Wohlfeld on the occasion of her 70th birthday. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 

Szczyrbak, M. i Tereszkiewicz, A. (red.). 2020. Kontakty językowe. Księga jubileuszowa ofiarowana prof. Elżbiecie Mańczak-Wohlfeld z okazji 70. urodzin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 

Szczyrbak, M. 2008. Reflections on teaching Business and Legal Translation to Polish undergraduate students. SKASE Journal of Translation and Interpretation 3(1): 65–81.

 

Szczyrbak, M. 2009. Genre-based analysis of the realisation of Concession in judicial discourse. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 126: 127–147.

 

Szczyrbak, M. 2011. Where the Ivory Tower meets the Wordface: In search of meaning and alternatives to silence in specialist translator training. SKASE Journal of Translation and Interpretation 5(1): 79–93.

 

Szczyrbak, M. 2011. Concessive signalling in asynchronous online communication: the case of comments and discussion fora. Topics in Linguistics 7: 42–48.

 

Szczyrbak, M. 2013. “I think my own view is that...” On the linguistic construction of evidence in courtroom discourse. Contexts, References and Style. Topics in Linguistics 12: 65–74.

 

Szczyrbak, M. 2013. Mitigated disagreement in learner discussion fora: A facilitator’s perspective. Discourse and Interaction 6.1: 55–68.

 

Szczyrbak, M. 2014. Pragmatic marker use in police interviews: The case of I mean and you know (Part 1). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131: 287–297.

 

Szczyrbak, M. 2014. Pragmatic marker use in police interviews: The case of I mean and you know (Part 2). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131: 371–379.

 

Szczyrbak, M. 2014. Of course, indeed or clearly? The interactional potential of modal adverbs in legal genres. SKASE Journal of Theoretical Linguistics 11(2): 90–102.

 

Szczyrbak, M. 2014. Stancetaking strategies in judicial discourse: Evidence from US Supreme Court Opinions. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 131: 91–120.

 

Szczyrbak, M. 2014. Tu pełna zgoda, ale… Investigating Concessive marking in spoken Polish Studies in Polish Linguistics 9: 245–263.

 

Szczyrbak, M. 2016. “Well, don’t these two look dapper!” Epistemological positioning on celebrity gossip websites. Studies in Polish Linguistics 11(4): 209–234.

 

Szczyrbak, M. 2016. Say and stancetaking in courtroom talk: A corpus-assisted study. Corpora 11(2): 143–168.

 

Szczyrbak, M. 2017. Modal adverbs of certainty in the rhetoric of Advocates General: A dialogic view. Topics in Linguistics 18(1): 48–58.

 

Szczyrbak, M. 2018. Diminutivity and evaluation in courtroom interaction: Patterns with little (Part 1). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135: 59–68.

 

Szczyrbak, M. 2018. Diminutivity and evaluation in courtroom interaction: Patterns with little (Part 2). Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 135: 69–79.

 

Szczyrbak, M. 2018. Knowing, Unknowing or Believing? Epistemic Stance in Donald Tusk’s Testimony in the Trial on the Polish Air Force Tu-154 Air Crash. Studies in Polish Linguistics 13(4): 209–236.

 

Szczyrbak, M. 2019. But, you see, the problem is… Perception verbs in courtroom talk. Focus on you see. Topics in Linguistics 20(1): 24–40.

 

Szczyrbak, M. 2019. Epistemic stance in the Kavanaugh confirmation hearing: Focus on mental and communication verbs. Discourse and Interaction 12(2): 72–94.

 

Szczyrbak, M. 2020. Verb patterns in trial discourse: The case of I think. Discourse and Interaction 13(2): 119–135.

 

Szczyrbak, M. forthcoming. I’m thinking and you’re saying. Speaker stance and the progressive of mental verbs in courtroom talk. Text & Talk.

 

 

ROZDZIAŁY  W  TOMACH  ZBIOROWYCH

 

Szczyrbak, M. 2008. Kształtowanie postaw autonomicznych studentów NKJO na zajęciach z pisania – co możemy osiągnąć? W: Pawlak, M. (red.). Autonomia w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy, 357–366. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, UAM w Poznaniu, Poznań-Kalisz-Konin.

 

Szczyrbak, M. 2009. A sage on the stage or a guide on the side? – On student-teacher dialogue in the Web-enhanced writing classroom at the tertiary level. W: Kusiak, M., (red.). Dialogue in Foreign Language Education, 127–136. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 

Szczyrbak, M. 2009. Tłumacz na rozdrożu – o trudnościach w interpretacji i przekładzie dyskursu prawniczego (na podstawie teksów polskich i anglojęzycznych). W: Hejwowski, K., Szczęsny, A., Topczewska, U. (red.). 50 lat polskiej translatoryki, 303–315. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

 

Szczyrbak, M. 2010. Tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych jako mediacja międzykulturowa – na podstawie komunikacji w Unii Europejskiej. W: Piotrowska, M. (red.). Język a komunikacja 26 “Tłumacz wobec problemów kulturowych,” 115–122. Tertium, Kraków.

 

Szczyrbak, M. 2010. Concessive schemata in judicial argumentation: A dialogue in a monologue? W: Jančařiková, R. (red.) Interpretation of Meaning across Discourses, 147–159. Uniwersytet Masaryka, Brno.

 

Szczyrbak, M. 2012. Podżegacz, pomocnik czy poplecznik? – o pułapkach w tłumaczeniu terminologii z zakresu prawa karnego. W: Piotrowska M. i Dybiec-Gajer J. (red.). Przekład – teorie, terminy, terminologia, 199–208. Tertium, Kraków.

 

Szczyrbak, M. 2014. E-obituary and e-nekrolog as emergent online genres: A contrastive study. Robson, G. i Zachara, M. (red.). Digital Diversities: Social Media and Intercultural Experience, 296–313. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.

 

Szczyrbak, M. 2014. Pragmatic aspects of comment clauses in courtroom interaction. W: Emonds, J. i Janebová, M. (red.). Olomouc Modern Language Series. Language Use and Linguistic Structure (Vol. 3). Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016, 255–267. Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec.

 

Szczyrbak, M. 2015. Say-markers in courtroom talk: Temporal, spatial and modal perspectives. W: Jaroszek, M. i Pawlicki, M. (red.). Perspectives on past achievements, present realities and future prospects. English Philology papers to commemorate the 10th Anniversary of the Foundation of the Witold Pilecki State School of Higher Education in Oświęcim, 49–69. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Oświęcim.

 

Szczyrbak, M. 2017. Modal adverbs of certainty in EU legal discourse: A parallel corpus approach. Aijmer, K. i Lewis, D. (red.). Contrastive Analysis of Discourse-pragmatic Aspects of Linguistic Genres. Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics, 91–115. Springer International Publishing.

 

Szczyrbak, M. 2017. Pragmatics of “saying” routines in police interviews. W: Emonds, J. i Janebová, M. (red.). Olomouc Modern Language Series. Language Use and Linguistic Structure (Vol. 5). Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016, 461–472. Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec.

 

Szczyrbak, M. 2018. Verba dicendi in courtroom interaction: Patterns with the progressive. W: Goźdź-Roszkowski, S. i Pontrandolfo, G. (red.). Phraseology in Legal and Institutional Settings. A Corpus-Based Interdisciplinary Perspective, 240–257. Routledge, London/New York.

 

Szczyrbak, M. 2018. “When you say over here, you mean…” Reformulation strategies in confrontational institutional talk. W: Tessuto, G., Bhatia V.K., Engberg, J. (red.). Frameworks for Discursive Actions and Practices of the Law, 393–413. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.

 

Szczyrbak, M. 2020. (I’m) just saying and (tak) tylko mówię: A parallel corpus study. W: Szczyrbak, M. i Tereszkiewicz, A. (red.). 2020. Languages in Contact and Contrast. A Festschrift for Professor Elżbieta Mańczak-Wohlfeld on the occasion of her 70th birthday, 427–445. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.