Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ

Dr hab. Agata Hołobut, prof. UJ

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej UJ, gdzie pracuje jako adiunkt z habilitacją w Zakładzie Pragmatyki Językoznawczej i Teorii Tłumaczenia. W 2008 roku obroniła pracę doktorską zatytułowaną „Projekt przedmiotu użytkowego a jego obraz językowy (analiza kognitywna)", którą przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Tabakowskiej, we współpracy z Wydziałem Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z kolei w 2019 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego za cykl publikacji „Słowo i obraz: strategie przekładu audiowizualnego i intersemiotycznego”.

W kręgu jej zainteresowań mieści się przede wszystkim przekładoznawstwo oraz językoznawstwo kognitywne, pomocne w badaniach nad związkami słowa i obrazu wizualnego w poezji, komunikacji wizualnej, designie i filmie. W swoich poszukiwaniach skupia się na zjawisku przekładu intersemiotycznego i jego rozmaitych wcieleniach. Zajmuje się utworami poetyckimi, które „naśladują" dzieła malarskie, plakatem jako szczególną formą serii translatorskiej, a także audiodeskrypcją muzealną i filmową. W roku 2009 opublikowała Drzwi do plakatu (Kraków, Universitas), rozmowę z wybitnym plakacistą Mieczysławem Górowskim.

Interesuje się również przekładem literackim i audiowizualnym. W latach 2013-17 kierowała projektem badawczym „Gatunek filmowy a strategie w tłumaczeniu audiowizualnym na przykładzie filmu historycznego”, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO 2013/11/B/HS2/02890) i wraz z Moniką Woźniak oraz Janem Rybickim przygotowała monografię Historia na ekranie: Gatunek filmowy a przekład audiowizualny (WUJ, 2017). Obecnie zajmuje się między innymi zjawiskiem remake’u i jego implikacjami dla przekładoznawstwa. W wolnych chwilach uczęszcza na zajęcia z greki biblijnej i poznaje tajniki starożytnych tekstów.

Jej doświadczenia dydaktyczne obejmują kursy z zakresu tłumaczenia, translatoryki, pragmatyki językoznawczej, przekładu audiowizualnego oraz semiotyki. Stale współpracuje z Wydziałem Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; współredaguje również pismo Przekładaniec. A Journal of Translation Studies. Jest przedstawicielką Wydziału Filologicznego w Zespole Wykonawczym POB DigiWorld.

W jej przekładzie ukazały się drukiem wiersze Gillian Allnut, Breytena Breytenbacha, Davida Gascoyne’a, Jane Hirshfield, Gwyneth Lewis, W.S. Merwina, Grace Nichols, Michaela Ondaatje, Tommy’ego Pico, Roberta Pinsky’ego, Matthiasa Regana, Charlesa Simica i Alexa Waltona; zajmowała się również redakcją tomów poetyckich we współpracy ze Społecznym Instytutem Wydawniczym „Znak”.

 

Publikacje naukowe

Agata Hołobut (2005). „Metamorfoza Narcyza: ‘Salvador Dali’ Davida Gascoyne’a w przekładzie Tadeusza Pióry”. Przekładaniec 13-14, s. 63–74.

Agata Hołobut (2007). „Tłumacząc Picassa”. Przekładaniec 17, s. 186–199.

Agata Hołobut (2006). „Ikoniczność w designie”, w: Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest, red. Elżbieta Muskat-Tabakowska. Kraków: Universitas, s. 51–69.

Agata Hołobut (2007). „Intermedial Iconicity in E.E. Cummings’ ‘Picasso’”, w: Cognition in Language. Volume in Honour of Professor Elżbieta Tabakowska, red. Agnieszka Pokojska, Andrzej Pawelec, Władysław Chłopicki. Kraków: Tertium, s. 502–518.

Agata Hołobut (2008). “Design in Translation. The Role of Iconicity in the Description of Design”, w: Translation and Its Others. Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2007, red. Pieter Boulogne. Leuven: Leuven University Press. https://www.arts.kuleuven.be/cetra/papers/files/holobut.pdf

Agata Hołobut (2009). „O tym, jak człowieki wychodzą na ludzi”. Przekładaniec 20, s. 168–174.

Agata Hołobut (2010). „Perspective in Print Advertisements: A Cognitive Analysis”, w: Manipulacja. Pedagogiczno-społeczne aspekty. Część I: Interdyscyplinarne aspekty manipulacji, red. Joanna Aksman, Kraków: Oficyna Wydawnicza KAFM, s. 171–182.

Agata Hołobut (2011). „Superbohater ewoluujący. Przekłady filmu Batman Tima Burtona w ujęciu diachronicznym”, w: Przekład jako produkt i kontekst jego odbioru, red. Iwona Kasperska i Alicja Żuchelkowska. Poznań: Rys, s. 51–70 (0.8 arkusza).

Agata Hołobut (2011). „Under-voiced and Over-voiced Characters in Film Translation”, w: Beyond Sounds and Words. Volume in Honour of Janina Aniela Ozga, red. Anna Niżegorodcew, Maria Jodłowiec. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. s.164-184.

Agata Hołobut (2012). „Individualization of Film Characters in Subtitling and Voiceover”, w: Languages, Literatures and Cultures in Contact: English and American Studies in the Age of Global Communication. Volume 2: Language and Culture, red. Marta Dąbrowska, Justyna Leśniewska i Beata Piątek. Kraków: Tertium, s. 461–480.

Agata Hołobut (2012). „What to Do with ‘So Much Loudness’? Non-Native English in Film Translation”, w: Divided by a Common Language. English Across National, Social, and Cultural Boundaries, red. Ewa Willim. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 77-94.

Agata Hołobut (2012). „Three Lives of The Saint in Polish Voice-over Translation”. Meta: The Translator's Journal 57 (2): Special Issue on Manipulation in Audiovisual Translation, red. Jorge Díaz Cintas, s. 478–495.

Agata Hołobut (2012). „Poetics of Design”, w: Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric, red. Alina Kwiatkowska. Frankfurt am Mein: Peter Lang, s. 317–332.

Agata Hołobut (2012). „Między wierszami”. Przekładaniec 26, s. 328–336.

Agata Hołobut (2013). „Paintings Re-seen. Poems Re-read. A Few Remarks on Intersemiotic Translation”, w: Translation and Meaning, Part 10, red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk i Marcel Thelen. Maastricht: Hogeschool Zuyd, Maastricht School of Translation and Interpreting, s. 39–51.

Agata Hołobut (2014). „Good and Bad Cops in Polish Voice-Over Translation”, w: Continuity in Language. Styles and Registers in Literary and Non-Literary Discourse, red. Ewa Willim. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 137-162.

Agata Hołobut (2015). „Voice-over as Spoken Discourse”, w: Audiovisual Translation in a Global Context: Mapping an Ever-Changing Landscape, red. Rocio Baños Pinero, Jorge Díaz Cintas. London: Pelgrave Macmillan, s. 225-252.

Agata Hołobut (2016). „Cinderella in Polish Posters”, w: Cinderella Across Cultures. New Approaches and Interdisciplinary Perspectives, red. Martine Hennard Dutheil de la Rochère, Gillian Lathey i Monika Woźniak. Detroit: Wane State University Press, s. 317–340.

Agata Hołobut (2016). „Closing Shut an Open Form. W.S. Merwin's Poetry in Polish Translation”. Państwo i społeczeństwo XVI (3), s. 131–150.

Agata Hołobut, Jan Rybicki, Monika Woźniak (2016). „Stylometry on the Silver Screen: Authorial and Translatorial Signals in Film Dialogue”, w: Digital Humanities 2016: Conference Abstracts. Kraków: Jagiellonian University & Pedagogical University, s. 561–565.

Agata Hołobut, Monika Woźniak (2017). Historia na ekranie: Gatunek filmowy a przekład audiowizualny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Agata Hołobut, Monika Woźniak, Jan Rybicki (2017). „Old Questions, New Answers: Computational Stylistics in Audiovisual Translation Research”, w: Audiovisual Translation: Research and Use, red. Mikołaj Deckert. Frankfurt: Peter Lang, s. 203-216 (1 arkusz).

Agata Hołobut (2017). „Talking Rome: Authenticity of Film Dialogue in Translation” w: Interpreting Authenticity: Translation and Its Others, red. Agnieszka Pantuchowicz, Anna Warso. Berlin: Peter Lang, 87-106, (1,2 arkusza).

Agata Hołobut, Olga Hołownia (2017), „Vestibules to the ‘World of Topsyturvydom’ – Peritexts in Nonsense Anthologies”. European Journal of Humour Research 5 (3), s. 4–25.

Agata Hołobut, Jan Rybicki (2018). „Pride and Prejudice and Programming: A Stylometric Analysis”, w: Adapted from the Original: Essays on the Value and Values of Works Remade for a New Medium, red. Laurence Raw. Jefferson: McFarland, s. 134-147.

Monika Woźniak, Agata Hołobut (2018). „Politeness Goes to the Scaffold: Forms of Address in Polish and Italian Translations of Tudor Films and Television Series”, w: Linguistic and Cultural Representation in Audiovisual Translation, red. Irene Ranzato i Serenella Zanotti. London: Routledge, s. 46-58.

Agata Hołobut (2019). “Pisanie na skróty. O tłumaczach audiowizualnych”. Ekrany 5 (51), pp. 110-117.

Agata Hołobut, Jan Rybicki (2020). “The Stylometry of Film Dialogue: Pros and Pitfalls”. Digital Humanities Quarterly 14 (2). Special Issue "Digital Humanities & Film Studies: Analyzing the Modalities of Moving Images”. http://digitalhumanities.org/dhq/vol/14/4/000498/000498.html

Agata Hołobut (2020). “Stealing Styles: Audio Description in the Visual Arts”. Text - Image – Music. Frankfurt: Peter Lang, s. 399-417.

 

Redakcja naukowa czasopism

Agata Hołobut, Jakub Jankowski (red.) (2017). Przekładaniec 34. „Słowo i obraz w przekładzie I”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Agata Hołobut, Jakub Jankowski (red.). (2017). Przekładaniec 35. „Słowo i obraz w przekładzie II”. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Agata Hołobut, Władysław Chłopicki (red.) (2017). European Journal of Humour Research 5 (3). „Special Issue on Humour in Nonsense Literature”. Kraków: Tertium.

 

Publikacje popularnonaukowe

Mieczysław Górowski, Agata Hołobut (2009). Drzwi do plakatu. Agata Hołobut rozmawia z Mieczysławem Górowskim. Seria: Międzykulturowe Konteksty Kognitywizmu pod red. E. Tabakowskiej. Kraków: Universitas.

Józef Wilkoń, Agata Hołobut (2011), „Sztuka akompaniamentu. Z Józefem Wilkoniem rozmawia Agata Hołobut”. Przekładaniec 22-23, s. 295–306.

Agata Hołobut (2014). „Wstęp do panelu poetyckiego: W.S. Merwin To My Teeth”, w: Wkład w przekład 2. Materiały pokonferencyjne 8. Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych „Zapętleni w przekładzie”. Kraków: Korporacja ha!art, s. 295–298.

Hołobut, Agata (2015). „Wstęp do panelu poetyckiego Jakob Ziguras Derwent Street”, w: Wkład w przekład 3. Materiały pokonferencyjne z 9. Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych „Dziewięć Muz Przekładu”. Kraków: ha!art, s. 327–331.

Hołobut, Agata (2015). „Pięknoduch w rzeźni: O Charlesie Simicu”, w: Almanach 4. Festiwalu Miłosza, red. A. Marchewka, Kraków: Fundacja Miasto Literatury, s. 111–115.

Agata Hołobut (2016). „Palimpsesty (portet Michaela Ondaatjego)”, w: Almanach 5. Festiwalu Miłosza, red. Anna Marchewka. Kraków: Fundacja Miasto Literatury, s. 56-58.

Agata Hołobut (2016). „Cisza i tusz”, w: Michael Ondaatje, Zbieracz cynamonu: Poezje wybrane. Kraków: Znak; s. 165–166.

Agata Hołobut (2017). „Usta umysłu: O poezji Roberta Pinsky’ego”, w: Almanach 6. Festiwalu Miłosza, red. A. Marchewka. Kraków: Fundacja Miasto Literatury, s. 65–69.

Agata Hołobut (2017). „Król-Kreol”, w: Robert Pinsky, Terrarium dla snów: Wiersze wybrane. Kraków: Znak, s. 167–169.

Agata Hołobut (2018). „Gorycz karczocha”, w: Jane Hirshfield, Słodycz jabłek. Słodycz fig. Kraków: Znak, s. 215–216.

Agata Hołobut (2018). „Obrazowanie : sztuka czy rutyna słowa?” Wizualny słownik pojęć: obraz i znak. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych, s. 4-9.

 

Redakcja merytoryczna tomów poetyckich

W.S. Merwin (2013). Imię powietrza, wybór i redakcja Agata Hołobut i Karolina Kopczyńska. Kraków: Znak.

Charles Simic (2015). Blues o śnieżnym poranku. Wybór wierszy, red. Agata Hołobut, Karolina Kopczyńska. Kraków: Znak.

Edward Hirsch (2015). Pieśń trubadura, red. Agata Hołobut, Jerzy Illg. Kraków: Znak.

Michael Ondaatje (2016). Zbieracz cynamonu. Poezje wybrane, red. Agata Hołobut i Jerzy Illg. Kraków: Znak.

Robert Pinsky (2017). Terrarium dla snów. Wiersze wybrane. red. Agata Hołobut, Jerzy Illg. Kraków: Znak

Jane Hirshfield (2018). Słodycz jabłek, słodycz fig. Wiersze wybrane, red. Agata Hołobut, Jerzy Illg. Kraków: Znak.

H.P. Lovecraft (2018). Nemezis i inne utwory poetyckie. Wybór, przekład, opracowanie i posłowie Mateusz Kopacz. Redakcja merytoryczna: Agata Hołobut. Poznań: Wydawnictwo Vesper.