Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2023/24

Rejestracja na zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2023/24

 

Studia stacjonarne I stopnia: filologia angielska, filologia angielska z językiem niemieckim (zajęcia opcyjnie).

Studia stacjonarne II stopnia: filologia angielska, filologia angielska z językiem niemieckim przekład literacki (przedmioty obowiązkowe) oraz European Joint Master’s Programme.

 

Szanowni Państwo,

20 lutego 2024 roku (godz. 16:00) rusza rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2023/2024. KAŻDY student ma obowiązek zarejestrować się poprzez witrynę USOSweb (https://www.usosweb.uj.edu.pl) na wszystkie przedmioty zgodnie z programem studiów.

Aktualne programy studiów i harmonogram  umieszczone są na stronie IFA.

 

Rejestracja będzie podzielona na dwie tury:

- I tura rejestracji od 20 lutego 2024r. godz. 16:00 do 22 lutego 2024r. do godz. 23:59. 
Proszę swoje wybory sprawdzać z programem studiów (należy się rejestrować osobno na ćwiczenia i wykład);

- II tura rejestracji od 26 lutego 2024r. godz. 16:00 do 28 lutego 2024r. godz. 23:59.
 Proszę swoje wybory sprawdzać z programem studiów (należy się rejestrować osobno na ćwiczenia i wykład).

 

Rejestracja na opcje:

Studenci studiów I stopnia rejestrują się wyłącznie na opcje ogólnodostępne dla wszystkich.

Studenci studiów II stopnia na opcje specjalizacyjne przewidziane programem studiów dla danej ścieżki: lingwistyka, literaturoznawstwo lub przekładoznawstwo oraz na opcje ogólne dostępne dla wszystkich.

 

Po zarejestrowaniu należy podpiąć przedmioty pod program i etapu studiów, który realizuje dany student i w ramach którego ma być rozliczany przedmiot
np.: 1 rok, rok akad. 23/24.

Podpięcia dokonuje w dziale: Dla studentów -> Moje studia -> Podpięcia.

Wpisy na przedmiot dokonane przez sekretariat nie podlegają mechanizmowi automatycznego podpinania i muszą zostać podpięte ręcznie przez studenta. Przedmioty niepodpięte w ciągu 24 godzin zostaną automatycznie usunięte z konta studenta.

 

Po dokonaniu rejestracji i podpięć student ma obowiązek złożyć deklarację przedmiotową (także studenci powtarzający przedmiot) w systemie USOSweb do dn. 12 marca z przedmiotów w semestrze letnim w następujący sp.: USOSweb -> Dla studentów -> MOJE STUDIA -> deklaracja).

Niezłożenie deklaracji do dnia 12 marca 2024r. może skutkować skreśleniem z listy studentów. Nie ma konieczności wydruku deklaracji. 

 

Dopisywanie do grupy/ zmiany grup – nie ma możliwości dopisywania do grup/ zmiany grupy do czasu zakończenia całej rejestracji, czyli I i II tury.  Zmiany i dopisanie do danej grupy dokonuje tylko sekretariat po zakończeniu rejestracji w wyjątkowych sytuacjach po przedstawieniu przez studenta zgody prowadzącego na zmianę/ dopisanie do grupy (zgodę można przesłać drogą e-mail w formie zrzutu ekranu).

 

Prosimy także studentów o częste sprawdzanie zakładek z ogłoszeniami oraz e-maile  z domeny „@uj.edu.pl”.