Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Seminarium House and Home in Literature and Culture

Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej zaprasza do udziału w seminarium online House and Home in Literature and Culture, które odbędzie się poprzez platformę MS Teams w dniach 28–29 maja 2021. Do zespołu można dołączyć poprzez link do zespołu seminarium lub kod: ytzspos . Program konferencji jest dostępny w Plikach zespołu (Team Files).

 

The Department of Comparative Studies in Literature and Culture would like to invite guests to participate in the online seminar House and Home in Literature and Culture, which will take place via the MS Teams platform on 28–29 May 2021. You can join the team with this link to the seminar Team  or the code: ytzspos . The conference programme is available in Team Files.