Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencje stowarzyszenia International Language and Law Association (ILLA)

Konferencje stowarzyszenia <span lang="en">International Language and Law Association (ILLA)</>

W dniach 20-22 września 2023 r. odbyła się konferencja 

LAW, LANGUAGE AND LEGAL KNOWLEDGE. Global processes and local practices. W obradach uczestniczyli językoznawcy oraz prawnicy z wielu polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i centrów badawczych. Konferencja miała na celu m.in. zwrócenie uwagi na językowe uwarunkowania procesu tworzenia, interpretowania i komunikowania prawa oraz treści prawniczych w różnych systemach i kontekstach prawnych. 

 

Konferencję główną ILLA poprzedziła (19 września) konferencja fokusowa dotycząca lingwistyki kryminalistycznej. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno biegli językoznawcy, jak i doktoranci, a ich wystąpienia dotyczyły m.in. identyfikacji autora tekstu, okazania głosu, tekstów zniesławiających, mowy nienawiści, klarowności informacji bankowych, a także przesłuchań świadków wymagających szczególnej ochrony.

 

Obie konferencje były częściowo finansowane ze środków programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza" w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Pliki do pobrania
jpg
ILLA Conference Moment