Uwaga

We wszystkich sprawach dotyczących toku studiów należy zwracać się do  z-cy Dyrektora IFA, dr hab. Magdaleny Szczyrbak, z wyjątkiem podań o  zwolnienia z opłat, które należy kierować do  Dyrektora IFA, dr hab.  Andrzeja Pawelca, prof. UJ

Godziny przyjęć Dyrektora IFA i z-cy Dyrektora IFA do Spraw Studenckich można znaleźć tutaj