prof. dr hab. Anna Niżegorodcew

Profesor w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i Nauczania Języka Angielskiego w Instytucie Filologii Angielskiej UJ. Vice-przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Kierownik projektu unijnego EMETT (European Master for European Teacher Training) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Główne dziedziny zainteresowań badawczych: (obecnie) socjokulturowe aspekty nauczania i uczenia się języków obcych, użycie języka angielskiego jako języka międzynarodowej komunikacji, (poprzednio) wpływ danych wejściowych na przyswajanie języka obcego, dyskurs interakcyjny w języku obcym a rozwój kompetencji komunikacyjnej, zdolności do nauki języka obcego, nauczanie gramatyki języka angielskiego.

Książki:

  1.  A practical grammar of English (współautorstwo),
  2. Dyskurs interakcyjny a kompetencja komunikacyjna w języku obcym,
  3. Input for instructed L2 learners: the relevance of relevance.