Zakład Komparatystyki Literackiej i Kulturowej

Członkowie Zakładu prowadzą studia nad literaturą i kulturą anglojęzyczną, zwłaszcza brytyjską i irlandzką, w XX i XXI wieku, także w ujęciu komparatystycznym. W 2016 r. Zakład zainicjował powstanie nowej serii wydawniczej Topografie (po)nowoczesności. Studia nad literaturą anglojęzyczną XX i XXI wieku / Topographies of (Post)modernity. Studies in 20th and 21st Century Literature in English.

Główne tematy badawcze:

 • twórczość Josepha Conrada
 • twórczość Jamesa Joyce'a
 • twórczość Wyndhama Lewisa i Witkacego (badania komparatystyczne)
 • Wielka Wojna w literaturze i kulturze
 • kierunki rozwoju powieści brytyjskiej po r. 1945
 • twórczość współczesnych prozaików brytyjskich i irlandzkich (m.in. Peter Ackroyd, Martin Amis, John Banville, Julian Barnes, Sebastian Barry, A.S. Byatt, Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Graham Swift, Colm Tóibín)
 • twórczość J.M. Coetzee'go
 • literatura eksperymentalna (m.in. B.S. Johnson)
 • literatura i film
 • teoria powieści
 • gatunki (auto)biograficzne
 • liberatura i literatura nowych mediów
 • zagadnienia pamięci i tożsamości w literaturze
 • literackie przedstawienia traumy
 • powieść neowiktoriańska
 • literackie przedstawienia historii
 • problematyka terroryzmu we współczesnych literaturach anglojęzycznych
 • migracja i postkolonializm we współczesnych literaturach anglojęzycznych
 • literatura i film wobec współczesnego globalnego kryzysu ekonomicznego

 

 

dr hab. Bożena Kucała, prof. UJ

e-mail: bozena.kucala@uj.edu.pl

Kierownik Zakładu

USOS

 

zobacz więcej...

dr hab. Katarzyna Bazarnik

e-mail:  k.bazarnik@uj.edu.pl

USOS

 

 

zobacz więcej...

dr Izabela Curyłlo-Klag

e-mail: izabela.curyllo-klag@uj.edu.pl

USOS

 

 

Zobacz więcej...

dr Ewa Kowal

e-mail: ewa.kowal@uj.edu.pl

USOS

 

 

Zobacz więcej...

dr hab. Robert Kusek

e-mail: robert.kusek@uj.edu.pl

USOS

 

 

Zobacz więcej...

dr hab. Beata Piątek

e-mail:  beata.piatek@uj.edu.pl

USOS

 

 

Zobacz więcej...