Współpraca

"Common Challenge: Advancing English Studies in V4 Countries in accordance with the Bologna Process"

 

W roku 2009 Instytut Filologii Angielskiej UJ zainicjował projekt mający na celu wymianę doświadczeń w zakresie wprowadzania studiów w systemie 3+2, z naciskiem na komponent literaturoznawczy i kulturoznawczy. Wraz z partnerami z czterech uczelni regionu wyszehradzkiego (Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Preszowie, Uniwersytet w Pardubicach oraz Károli Gáspár University of the Reformed Church w Budapeszcie), Uniwersytet Jagielloński wystąpił z wnioskiem o grant do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekt pod nazwą "Common Challenge: Advancing English Studies in V4 Countries in accordance with the Bologna Process" uzyskał wsparcie w wysokości 9000 euro i jest  realizowany od czerwca. W ramach projektu zaplanowano seminarium, kilka indywidualnych wizyt studyjnych, oraz spotkanie podsumowujące. Została też przygotowana ulotka reklamowa oraz platforma internetowa www.ccv4.eu , prezentująca ofertę studiów wszystkich zaangażowanych w  projekt  instytutów anglistycznych. Projekt ma na celu zacieśnienie kontaktów z uczelniami partnerskimi, zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej, a także zachęcenie do studiów w IFA UJ  kandydatów z państw grupy wyszehradzkiej.

Osoby koordynujące projekt: dr Izabela Curyłło-Klag; dr Katarzyna Bazarnik


Współpraca z uniwersytetami:

Francja

Université Michel de Montaigne Bordeaux 3
Université de Bourgogne, Dijon

Niemcy

Ruhr-Universität Bochum
Universität Freiburg
Universität zu Köln
Universität Regensburg
Universität Erlangen-Nürnberg
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Freie Universität Berlin

Wielka Brytania

University of Surrey, Roehampton
Kingston University
University of Sheffield

Włochy

Universita degli Studi di Padova
Universita degli Studi di Roma "La Sapienza"

Stany Zjednoczone

University of Northern Iowa
New York State University (SUNY) at Buffalo

Szwecja

Uppsala Universitet