prof. dr hab. Teresa Bela

Od roku 1970 zatrudniona w Instytucie Filologii Angielskiej UJ, kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta , adiunkta habilitowanego od 1994 i od 2004 – profesora nadzwyczajnego UJ. Uczyła ( jako visiting profesor) na Uniwersytecie w Doha w Katarze (1991/92) i na Uniwersytecie w Bordeaux (jeden semestr w roku 2000) oraz w ramach wymian i zaproszeń indywidualnych wygłaszała wykłady gościnne na kilku uniwersytetach europejskich, m. in. w Bambergu, Amiens, Eichstatt, Bochum, Bratysławie, St.Andrews, Kingston (Londyn), Canterbury, Rzymie, Erewaniu.

Jest historykiem literatury angielskiej, której zainteresowania skupiają się przede wszystkim na literaturze i kulturze wcześniejszych epok , Średniowiecza i Renesansu , a także poezji okresów póżniejszych, ze szczególnym uwzględnieniem poezji religijnej. Jest autorką monografii The Image of the Queen in Elizabethan Poetry(Kraków 1994: WUJ), współautorem kilku podręczników ( np. Literatura Angielska: Tablice Chronologiczne , Kraków 1984, College Anthology of English Literature,Kraków 1994 i 2008), współredaktorem kilku tomów pokonferencyjnych . Opublikowała ponad czterdzieści artykułów i recenzji w periodykach i publikacjach zbiorowych ( w tym kilka za granicą – we Francji, Austrii, Anglii USA, , Rumunii, Armenii, Litwie).

Jest członkiem PASE ( polskiej asocjacji ESSE - europejskiego stowarzyszenia anglistów ), w którym pełniła funkcję członka Zarządu i wiceprezesa w latach 2006-09i członkiem Komisji Neofilologicznej PAU. W Instytucie Filologii Angielskiej UJ pełniła funkcje wicedyrektora w latach 1996-2002 ; obecnie jest Kierownikiem Zakładu Historii Literatury Angielskiej i Amerykańskiej.

Przez piętnaście lat była opiekunem naukowym sekcji angielskiej NKJO w Przemyślu, a od 1998 roku jest również profesorem nadzwyczajnym na filologii angielskiej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.