Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na studia niestacjonarne

W dniu  03.10.2022 o godz. 10:00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru zimowego i całoroczne w roku akademickim 2022/2023 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na kierunku filologia angielska i filologia angielska z j. niemieckim. Rejestracja zakończy się w dniu 12.10 br. o godz. 23:59
Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne, opcyjne (dla  I roku  ścieżki przekładoznawczej 3 opcje:  1. Beat Literature lub Transgressive Literature, 2 Vision of the Mind in English Literature lub The Mind-Body Problem in English Literature i 3. Challenging Authors in Translation lub Ambiguity in Literary Translation, dla II roku ścieżki przekładoznawczej 2 opcje: 1. Translating for humanities lub Introduction to Interpreting i 2. Mind-Body Problem in Contemporary English Fiction lub Mind and Body in Contemporary English Fiction. Dla I roku ścieżki językoznawczej 2 opcje: 1. Reading Economic Texts lub Understanding Economics i 2.  English for Marketing  lub Content Marketing for Business, dla II roku ścieżki językoznawczej 2 opcje 1. Translation of Official Documents lub Non-literary Translation i 2. Language and Persuasion lub Language of Advertising and Business Communication) , lektorat i seminarium magisterskie

Studenci II roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne i jedno z dwóch seminariów magisterskich na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo).

Harmonogram zajęć w I semestrze 22/23 i programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 znajdują się na stronie IFA UJ: https://ifa.filg.uj.edu.pl/studia/studia-niestacjonarne

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb.

Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00  rano)

Każdy student ma obowiązek złożyć w  USOSweb do dnia 27 października br. DEKLARACJĘ PRZEDMIOTOWĄ (niezłożenie w terminie deklaracji oznacza rezygnację ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy studentów). W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA  (p. 127), tel. 012 663 43 71.