Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na studia niestacjonarne

W dniu 19 lutego br. o godz. 08.00  rozpocznie się w Instytucie Filologii Angielskiej OBOWIĄZKOWA rejestracja na zajęcia obligatoryjne i opcyjne z semestru letniego w roku akademickim 2019/2020 dla studentów I i II roku studiów II stopnia niestacjonarnych na filologii angielskiej na filologii angielskiej z j. niemieckiej. Rejestracja zakończy się w dniu  1 marca  br. o godz. 23.59.


Każdy student rejestruje się na zajęcia przewidziane programem studiów dla danej specjalizacji - przedmioty obligatoryjne i opcyjne : dla I roku przekładoznawstwa 2 opcje: 1. Multi-Culti Translation or Cultural Aspects of Translation lub How to Write About Translation i 2. Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Memory in Contemporary British Fiction; dla II roku przekładoznawstwa 3 opcje: 1. Introduction to Interpreting 2 lub Translation Short Stories, 2 Non-literary Translation: Tourism and Art. History lub Non –literary Translation: Psychology i 3. Vladimir Nabokov’s Lolita and its Polish Translation lub Poetry in Translation.; dla I roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1. Language and Media lub Intercultural Bussiness Communication, 2. Specialised Discourses lub Fundamentals of Finance and Banking, 3. Basic Issues in Pragmatics lubPragmatics of Communication; dla II roku językoznawstwa angielskiego 3 opcje: 1. Morfologia lub Fonologia, 2. Legal English for Non-Lawyers lub Business Correspondence i 3. Introduction to Negotiation Theory in Practice lub Negotiation Skills in Business Communication.

Proszę pamiętać o zarejestrowaniu sie na egzamin z lektoratu języka niemieckiego – II rok filologia angielska

Studenci I i II roku filologii angielskiej z j. niemieckim rejestrują się na przedmioty obligatoryjne na wybranej przez siebie ścieżce (językoznawstwo lub przekładoznawstwo). Studenci I roku ścieżki językoznawczej w ramach opcji mają do wyboru opcje: 1. Language and Media lub Interculture Business Communication, studenci II roku ścieżki językoznawczej maja do wyboru dwa kursy: 1. Legal English for Non-Lawyers lub Business Correspondence i 2. Introduction to Negotiation Theory in Practice lub Negotiation Skills in Business Communication. Studenci I roku ścieżki przekładoznawczej w ramach opcji mają do wyboru: Confessional Narratives in Contemporary British Fiction lub Memory in Contemporary British Fiction, studenci II roku ścieżki przekładoznawczej maja do wyboru dwa kursy: 1. Non-literary Translation: Tourism and Art. History lub Non –literary Translation: Psychology i 2. Vladimir Nabokov’s Lolita and its Polish Translation lub Poetry in Translation.

II rok: na przedmiot: Ochrona własności intelektualnej będzie osobna rejestracja.

Programy studiów obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 oraz harmonogram zajęć w semestrze letnim 2020/2021 znajdują się na stronie IFA UJ: https://ifa.filg.uj.edu.pl/-program_studiow_niestac_2.

Przypominam, że konieczne jest podpięcie przez studenta wybranych przedmiotów pod program i etap studiów w systemie USOSweb. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani przy najbliższej migracji danych (codziennie ok. 4.00 rano).


Każdy student ma obowiązek złożyć w Usosweb deklaracje przedmiotową w nieprzekraczalnym terminie do 12 marca br.


W razie jakichkolwiek problemów z rejestracją proszę o kontakt z Sekretariatem IFA (p. 127),

tel. 012 663 43 71, e-mail: karolina.kopacz@uj.edu.pl